De Gelaagdheid van een Familieopstelling
De Gelaagdheid van een Familieopstelling

De Gelaagdheid van een Familieopstelling

De Gelaagdheid van een Familieopstelling

Een familieopstelling kent meerdere lagen.

Daarom spreek ik van de gelaagdheid van een familieopstelling.

In veel opstellingen wordt het gezin van herkomst opgesteld.

Of het om onenigheid in de familie gaat, gedoe op het werk, een loopbaan die knelt, een conflict met een collega of leidinggevende, een ziekte, heel veel beklemmende situaties zijn te herleiden tot het gezin van herkomst.

 

Aanloop naar de gelaagdheid

Voorafgaand aan de opstelling stelt de opsteller een aantal vragen aan de deelnemer.

Tijdens het interview wordt er vaak al een laag afgepeld.

De eerste laag in de gelaagdheid van een familieopstelling.

Als de interviewer op de goede manier interviewt, betreedt de opstelling de ruimte al op kousenvoeten.

Als de deelnemer bijvoorbeeld een kille relatie met de ouders heeft, dan kun je de temperatuur in de zaal soms al voelen dalen.

Ook al heeft de deelnemer nog nooit een opstelling gezien, het is verbluffend hoe trefzeker de deelnemer de representant in de zaal opstelt.

Het is net zo verbluffend, hoe trefzeker een representant oppikt wat de gevoelens zijn die hij representeert.

De representant neemt trekjes over van de mimiek, van de lichaamshouding, van de fysieke en geestelijke klachten.

De representant wordt haast eventjes de persoon in kwestie.

Dat is de tweede laag in de gelaagdheid van een familieopstelling.

Alsof het in staat is om op afstand andermans energiehuishouding over te nemen en als een jas aan te trekken.

Dit levert veel informatie op: we zien de representant van de deelnemer in relatie tot de hoofdpersonen van de opstelling.

De gelaagdheid van een familieopstelling

Dan is er een derde laag in de gelaagdheid van een familieopstelling

Hoe de personen in welke positie tegenover elkaar opgesteld staan levert informatie op.

Naast elkaar is staan op de partnerplek.

In een hoek van 90 graden naar elkaar staan is twijfel; kan niet met en kan niet zonder.

Tegenover elkaar is in oppositie met elkaar staan.

Met de rug naar elkaar toe is het contact weigeren.

Met afstand naar elkaar toe is einde van de relatie.

Daarnaast vertelt de mimiek iets en de lichaamshouding.

 

De vierde laag in de gelaagdheid van een familieopstelling

Als de representanten voldoende tijd hebben gehad om hun plek in te nemen en zich in te voelen, kan de opsteller elke representant vragen naar wat er op die plek ervaren wordt.

Vaak zijn het korte zinnen.

Ze spreken boekdelen.

Het is belangrijk om de familieopstelling voldoende tijd te geven om zich te ontvouwen.

Elke opstelling heeft een eigen energie, ritme, thematiek, blokkade, beweging, opening en oplossing.

Het is de kunst om de energie, het ritme, de thematiek en voldoende ruimte te geven.

Soms kan het helpen als er beweging in de opstelling wordt gebracht.

 

De vijfde laag in de gelaagdheid van een familieopstelling

De opsteller kan dan vragen: “Als je een beweging voelt opkomen, wat zou je dan doen?”

Deze beweging maakt vaak een blokkade duidelijk.

Dat is de start naar een opening en een oplossing.

Het is de kunst, dat de opsteller en alle betrokkenen alles goed in zich opnemen, erin toestemmen en het als het ware omarmen.

Het innerlijk weigeren van een opstelling leidt in de meeste gevallen tot snelle afname van de energie.

Dat is het moment, dat een deelnemer soms in discussie wil gaan.

De energie verplaatst zich dan van ziel naar ratio en ego en vervliegt.

Eigenlijk is dat het einde van de opstelling.

Het wordt dan een praatstuk, een vergadering of een bijeenkomst in plaats van een familieopstelling.

 

De zesde laag in de gelaagdheid van een familieopstelling

Dit is het moment, dat er vaak weer een laag wordt afgepeld.

De opsteller laat de familieopstelling vervliegen of drukt juist door.

Het is erop of eronder.

Als de opsteller doorpakt, wordt ware pijnpunt nu vaak zichtbaar.

Vaak is dat een buitengesloten zijn, iets verdrietigs of iets pijnlijks.

In een opstelling is het vaak voelbaar, wat de kern van de pijn is.

Grote kans, dat het een diepgevoelde pijn in de ziel is.

De kern van de pijn is voelbaar in de hele zaal.

Bij de deelnemer, bij de representanten, bij de opsteller en bij de overig aanwezige personen.

Dit zijn ook allemaal lagen in de gelaagdheid van een familieopstelling.

 

De zevende laag in de gelaagdheid van een familieopstelling

Tijdens een opstelling vult de hele zaal zich met de energie van de opstelling.

De opstelling is dan een energielichaam.

Iedereen in de zaal maakt dan deel uit van dat energielichaam.

Iedereen pikt de energie op van de opstelling.

We fungeren in feite als membraan.

Als ik tijdens een opstelling mijn gevoelens en waarnemingen wil checken, kijk ik naar de overige cursisten.

Met een oogopslag weet ik dat mijn waarnemingen kloppen, als ze synchroon lopen met wat cursisten laten zien.

Het begin van de oplossing is het inademen van het gebeurde door de deelnemer.

Het met instemming gadeslaan van de opstelling.

Als de hoofdrolspelers in de zaal, ondersteund door de overige cursisten, samen de pijn echt helemaal in kunnen ademen, is dat het begin van de opening naar de oplossing.

Vaak gaat het om iets wat nog niet op die manier gezien werd.

Zodra het volledig aanschouwd en beleefd wordt, krijgt het erkenning en ontstaat rust.

Het helpt enorm, als er ondersteunende zinnen uitgesproken worden.

Als een moeder bijvoorbeeld te weinig energie, aandacht en warmte voor de kinderen beschikbaar had, kan een kind tegen de moeder zeggen: “Mam ik heb je altijd gemist”.

Vaak reageert de moeder met een schok.

Alsof ze in haar ziel nu pas echt wakker wordt.

Als het kind deze schrikreactie ziet, is dat het begin van ontspanning.

 Je reactie is welkom. 

Graag.

 

P.s. 1: Als je ede gelaagdheid van een familieopstelling wilt meemaken, is er de Masterclass 'Een date met je Ziel'.

Dat is een super geschikte manier om een opstelling mee te maken.

Kun je meteen aan den lijve het effect van een concrete familieopstelling ervaren, van een loopbaanopstelling, ZZP-opstelling of van een organisatieopstelling.

En wie weet, kun je een vraagstuk inbrengen dat we gaan opstellen.

Dan ga je meteen van belemmering naar opening.

Je kunt ook gewoon komen kijken.

Klik op Een Date met je Ziel’. 

We zien je graag.

 

P.s.2: Een familieopstelling in Nieuwegein (Utrecht) en Heerenveen (Friesland)


Woon jij in Utrecht of in Friesland?

Dan ben je hier precies aan het juiste adres voor een concrete familieopstelling.

Iedereen heeft levensenergie, da’s de bezielende energie in je ziel.

Bij velen van ons komen er gedurende ons leven dammetjes in de rivier, waardoor er steeds minder energie door ons heenstroomt.

Wij helpen je die dammetjes eruit te halen, zodat het leven weer volop door je heen kan stromen en je meer vrijheid ervaart om te realiseren wat je wilt.

Heb je interesse in een familieopstelling in Nieuwegein of Heerenveen?

De koffie en thee zijn warm en parkeren is gratis.

Klik op Afspraak maken. 
Reactie plaatsen