Gedragscode

Gedragscode coaching, masterclasses en trainingen

met familieopstellingen, loopbaanopstellingen, ZZP-opstellingen en organisatieopstellingen. 

Samenvatting Gedragscode

Oprechtheid, positiviteit, respect, zorgvuldigheid, ruimte voor elkaar en elkaars mening zijn van groot belang.

Gedragscode Opstellen.com


De dienstverlening bestaat uit informatie verstrekken, coachen, trainen en opstellingen begeleiden.

Dat doe ik met oprechtheid, positiviteit, respect, zorgvuldigheid, ruimte voor zien en gezien worden. 

Ik handel naar de systemische wetten van binding, ordening en geven en nemen.


Ik snap, dat ik als deskundige en als voorbeeld word beschouwd. 

Die positie gebruik ik niet voor het verkrijgen van onredelijk voordeel in welke vorm dan ook. 

Dat kan materieel of financieel zijn, het kan ook gaan om gunsten of informatie. 


Ik doe mijn best om relaties met opdrachtgevers, cliënten en cursisten te bevorderen. 

Bij complexere relaties doe ik mijn best om te handelen in een balans die bevorderend voor iedereen is. 

Bij tegenstrijdige relaties zal ik dit vermelden, beslissen, dit mededelen en indien gewenst doorverwijzen. 


Ik presenteer me op een eerlijke en open manier en beweer geen onwaarheden.

Op deze manier doe ik ook zaken en doe mijn best om geven en ontvangen met elkaar in balans te houden.

Ik zal niet kwaadspreken over anderen. 


Plagiaat en diefstal van andermans werk en informatie vind ik uit den boze. 

Plagiaat en diefstal van andermans werk en informatie door anderen zal ik bestrijden.

Als ik citeer, dan vermeld ik de bron. 


Ik zal geen persoonlijk gevoelige of pijnlijke informatie over anderen geven. 

Ik zorg voor accurate informatie over de inhoud en de bedragen op de website. 

Ik zorg voor geheimhouding van persoonsgegevens.


Ik blijf mezelf ontwikkelen en volg jaarlijks seminars, workshops, trainingen, intervisie en/of supervisie. 

Ik ben niet gehouden aan al het bovenstaande bij direct gevaar, bij wettelijke bepalingen of bij een rechterlijke beslissing. 


Opgesteld april 2019.