Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden coaching, masterclasses en trainingen

met familieopstellingen, loopbaanopstellingen, ZZP-opstellingen en organisatieopstellingen. 

Deel 1: Algemene Voorwaarden voor Masterclasses.
Deel 2: Algemene Voorwaarden voor Trainingen.
Deel 3: Algemene Voorwaarden voor Opleidingen.

Deel 1: Algemene Voorwaarden Masterclasses.


1. Algemeen

Masterclasses duren één dag en worden gegeven conform de Gedragscode van Opstellen.com.

Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na Masterclasses informatie inwinnen of overleggen.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opstellen.com en Deelnemer van Masterclasses en soortgelijke vormen van 1-daagse opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de masterclasses deelneemt.


3. Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden kan alleen via de website, vervolgens ontvangt Deelnemer een bevestigingsmail.

Na ontvangst van de digitale bevestigingsmail van Opstellen.com is de aanmelding definitief.


4. Ontbinden overeenkomst

Deelnemer mag binnen 21 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 21 kalenderdagen voor aanvang Masterclass. Zie artikel 5.

Bij annulering door Deelnemer na verzending van de factuur brengen we € 25,00 administratiekosten in rekening.

Daarna neemt Opstellen.com zo snel mogelijk contact op over de te volgen stappen.


5. Wachtlijst

Als Masterclass volgeboekt is, komt Deelnemer op de wachtlijst. Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst benaderd.


6. Annulering door Deelnemer

Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang Masterclass is kosteloos.

Bij annulering tussen 21 en 5 kalenderdagen voor aanvang Masterclass is 50% van de factuur verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang Masterclass of terugtrekken tijdens Masterclass is geen restitutie mogelijk.

Bij niet deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden wordt overlegd over deelname op een andere datum voor dezelfde Masterclass. Wel brengen we dan € 25,- administratiekosten in rekening.


7. Annulering door Opstellen.com

Opstellen.com mag een Masterclass annuleren met opgave van redenen. 

Opstellen.com mag een Deelnemer weigeren met opgave van redenen. 

In beide gevallen ontvangt Deelnemer terugbetaling van de volledige factuur. 

Bij niet doorgaan van een Masterclass ontvangt Deelnemer alternatieven per mail.


8. Betalingen

Opstellen.com brengt de kosten van de Masterclass in rekening door middel van een factuur. Deze wordt gemaild.

Deelnemer heeft de verplichting om deze factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum te betalen.

Er kan niet gespreid betaald worden.

Bij betaling door een derde blijft Deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling van het hele bedrag.

Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Bij de opleiding zijn wel koffie, thee, lunches en salades inbegrepen.


9. Eigendom

Het auteursrecht op elk door Opstellen.com uitgegeven schriftelijke en digitale materialen, video's en afbeeldingen ligt bij Opstellen.com, tenzij een andere bron het auteursrecht heeft.

Zonder uitdrukkelijke digitale toestemming van Opstellen.com mag door Deelnemer niets in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Dat geldt ook voor alle schriftelijke en digitale offertes, rapporten, voorstellen, notulen, notities, video's en afbeeldingen.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.


10. Welzijn Deelnemer

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Opstellen.com draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Deelnemer in welke vorm dan ook.


Opgesteld april 2019

Deel 2: Algemene Voorwaarden Trainingen.


1. Algemeen

Trainingen duren min. 3 en max. 5 achtereengesloten dagen en worden gegeven conform de Gedragscode van Opstellen.com.

Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na Trainingen informatie inwinnen of overleggen.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opstellen.com en Deelnemer van Trainingen en soortgelijke vormen van meerdaagse opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Trainingen deelneemt.


3. Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden aan de Training kan alleen via de website, vervolgens ontvangt Deelnemer een vragenlijst

Deze vragenlijst wordt door Deelnemer ingevuld en aan Opstellen.com gemaild.

Daarna wordt deze vragenlijst door Deelnemer en Opstellen.com telefonisch doorgenomen.

Er worden afspraken gemaakt over de te verwachten resultaten van de training.

Na versturen van de digitale bevestigingsmail van Opstellen.com met de te verwachten resultaten is de aanmelding definitief.


4. Ontbinden overeenkomst

Deelnemer mag binnen 21 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 21 kalenderdagen voor aanvang Training. Zie artikel 5.

Bij annulering door Deelnemer na verzending van de factuur brengen we € 75,00 administratie- en intakekosten in rekening.

Daarna neemt Opstellen.com zo snel mogelijk contact op over de te volgen stappen.


5. Wachtlijst

Als de Training volgeboekt is, komt Deelnemer op de wachtlijst. Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst benaderd.


6. Annulering door Deelnemer

Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang Training is kosteloos.

Bij annulering tussen 21 en 5 kalenderdagen voor aanvang Training is 50% van de factuur verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang Training of terugtrekken tijdens de Training is geen restitutie mogelijk.

Bij niet deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden wordt overlegd over deelname op een andere datum voor dezelfde

Training. Wel brengen we dan € 75,- administratie- en intakekosten in rekening.


7. Onderbreking Training

Een Training kan alleen als geheel gevolgd worden.

Een Training onderbreken en vervolgen in een volgende Trainingsgroep is niet mogelijk.


8. Annulering door Opstellen.com

Opstellen.com mag een Training annuleren met opgave van redenen.

Opstellen.com mag een Deelnemer weigeren met opgave van redenen.

In beide gevallen ontvangt Deelnemer volledige terugbetaling van de factuur.

Bij het niet doorgaan van een Training ontvangt Deelnemer alternatieven per mail.


9. Eigendom

Het auteursrecht op elk door Opstellen.com uitgegeven schriftelijke en digitale materialen, video's en afbeeldingen ligt bij Opstellen.com, tenzij een andere bron het auteursrecht heeft.

Zonder uitdrukkelijke digitale toestemming van Opstellen.com mag door Deelnemer niets in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Dat geldt ook voor alle schriftelijke en digitale offertes, rapporten, voorstellen, notulen, notities, video's en afbeeldingen.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.


10. Betalingen

Opstellen.com brengt de Trainingskosten in rekening door middel van een factuur. Deze wordt gemaild.

Deelnemer heeft de verplichting om deze factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum te betalen.

In overleg kan voor een Training in max. 3 maandelijkse termijnen gespreid betaald worden. 

De afspraken worden door Opstellen.com per mail bevestigd.

Gespreide betaling ontslaat Deelnemer niet van de verplichting de volledige Trainingskosten te voldoen.

Aan gespreide betaling zijn 5% extra kosten verbonden. 

Bij betaling door een derde blijft Deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling van het hele bedrag.

Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Bij de opleiding zijn wel koffie, thee, lunches en salades inbegrepen.


11. Welzijn Deelnemer

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Opstellen.com draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Deelnemer in welke vorm dan ook.


Opgesteld april 2019

Deel 3: Algemene Voorwaarden Opleidingen.


1. Algemeen

Opleidingen duren minimaal 2 trainingen en worden gegeven conform de Gedragscode van Opstellen.com.

Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na Trainingen informatie inwinnen of overleggen.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opstellen.com en Deelnemer van Opleidingen en soortgelijke vormen van meerdaagse opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleidingen deelneemt.


3. Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden aan de Opleiding kan alleen via de website. 

Vervolgens ontvangt Deelnemer een lijst met deelnamecriteria en een vragenlijst.

Deze deelnamecriteria en de vragenlijst worden door Deelnemer ingevuld en aan Opstellen.com gemaild.

Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek op het kantoor van Opstellen.com.

Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de deelnamecriteria en de vragenlijst doorgenomen.

Er worden afspraken gemaakt over de te verwachten resultaten van de trainingen.

Na versturen van de digitale bevestigingsmail van Opstellen.com met accordering van de deelnamecriteria en de te verwachten resultaten is de aanmelding definitief.


4. Ontbinden overeenkomst

Deelnemer mag binnen 21 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 21 kalenderdagen voor aanvang Training. Zie artikel 5.

Bij annulering door Deelnemer na verzending van de factuur brengen we € 200,00 administratie- en intake-kosten in rekening.

Daarna neemt Opstellen.com zo snel mogelijk contact op over de te volgen stappen.


5. Wachtlijst

Als de Opleiding volgeboekt is, komt Deelnemer op de wachtlijst. Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst benaderd.


6. Annulering door Deelnemer

Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang Opleiding is € 200,00 verschuldigd

Bij annulering tussen 21 en 5 kalenderdagen voor aanvang Opleiding is 25% van de factuur verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang Opleiding is het bedrag van de eerste Training verschuldigd en 10% van de verdere trainingen. 

Bij terugtrekken tijdens de Training is geen restitutie mogelijk.

Bij niet deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden wordt overlegd over deelname op een andere datum voor dezelfde

Training. Wel brengen we dan € 200,- administratie- en intake-kosten in rekening.


7. Onderbreken Opleiding

Een opleiding dient in principe als geheel gevolgd te worden.

Een gemiste Training kan in overleg in een volgende Training worden ingehaald als er plaats is.

We factureren een toeslag van 20% per Training in een andere opleidingsgroep.

Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep kan alleen in overleg en na bevestiging per mail.

Als een Deelnemer op eigen initiatief een opleiding wil en mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige opleidingskosten betaald. We factureren een toeslag van 20% per Training in een andere opleidingsgroep.


8. Afbreken Opleiding

Als een opleiding afgebroken wordt, moeten de kosten van één Training méér dan het aantal genoten Trainingen betaald worden, plus 10% van de verdere niet genoten Trainingen.


9. Annulering door Opstellen.com

Opstellen.com heeft het recht de Opleiding te annuleren met opgave van redenen.

Opstellen.com mag een Deelnemer weigeren met opgave van redenen.

In beide gevallen ontvangt Deelnemer volledige terugbetaling van de volledige factuur.

Bij het niet doorgaan van een Opleiding ontvangt Deelnemer alternatieven per mail.


10. Betalingen

Opstellen.com brengt de Opleidingskosten in rekening door middel van een factuur. Deze wordt gemaild.

Deelnemer heeft de verplichting om binnen 21 dagen na de factuurdatum 10% van de totale kosten aan te betalen.

In overleg kan een Opleidingen gespreid betaald worden. Afspraken daarover worden door Opstellen.com per mail bevestigd.

Gespreide betaling ontslaat Deelnemer niet van de verplichting de volledige Opleidingskosten te voldoen.

Aan gespreide betaling zijn 5% extra kosten verbonden. Twee weken voor de laatste Training moet het volledige bedrag betaald zijn.

Bij betaling door een derde blijft Deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling van het hele bedrag. 

Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Bij de opleiding zijn wel koffie, thee, lunches en salades inbegrepen.


11. Eigendom

Het auteursrecht op elk door Opstellen.com uitgegeven schriftelijke en digitale materialen, video's en afbeeldingen ligt bij Opstellen.com, tenzij een andere bron het auteursrecht heeft.

Zonder uitdrukkelijke digitale toestemming van Opstellen.com mag door Deelnemer niets in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Dat geldt ook voor alle schriftelijke en digitale offertes, rapporten, voorstellen, notulen, notities, video's en afbeeldingen.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.


12. Welzijn Deelnemer

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Opstellen.com draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Deelnemer in welke vorm dan ook.


Opgesteld april 2019

Overige Algemene Voorwaarden


Op de website www.opstellen.com staan ook de volgende reglementen vermeld:

  • Bijsluiter 
  • Disclaimer
  • Gedragscode
  • Privacyverklaring
  • Klachtenprocedure
  • Informatie over klanttevredenheid. 

Volledigheidshalve zijn de boven opgenomen bij de Algemene Voorwaarden.