Opleiding Familieopstellingen: Ambachtelijk Opstellen in 16 dagen

Opleiding Ambachtelijk Opstellen XL:

Intuïtief trefzeker opstellen.

Hoe help je de ander thee te drinken met zijn of haar monsters?

Hier is Ambachtelijk Opstellen XL.

Opleiding Ambachtelijk Opstellen XL

Durf jij de zwarte nacht van je ziel te ontmoeten?

Bodo Agterhof

Iedereen heeft monsters.

En iedereen heeft een specifieke communicatiestijl, waarbij het ego, passie, gevoel of de ratio de overhand heeft.

Het ego bestrijdt monsters.

Passie lacht monsters weg of klapt dicht en wordt kil.

Het gevoel kan erin verdrinken en komt amper tot actie.

Ratio denkt, puzzelt, piekert, wikt en weegt over de monsters.

Pas als je het monster uitnodigt wordt het vriendelijker.

Als je het vanuit je ziel ook nog een koekje aanbiedt, glimlacht het.

Dan treed je met het monster in verbinding.

Biedt het je waardevolle inzichten en lessen aan. 
Blijkt het van je te houden in plaats van te haten.

Dat is waarmee je je klant helpt met een opstelling.

Ben je coach en/of trainer? Werk je als lifecoach, haptonoom, social counselor, loopbaanadviseur, begeleid je al klanten in hun leven en werk en ben je toe aan the next level?

Dan is deze opleiding familieopstellingen de volgende stap.

Instinctief voel je aan je water, dat er meer in zit. Dat je met minder moeite sneller meer kunt bereiken, accurater ook, maar hoe?

Welkom bij ambachtelijk opstellen. Tap in op je intuïtie, ontwikkel je ziel als instrument, leer met een vloeiende beweging verbinding te maken met je cliënt, begeleid hem/haar met innerlijke trefzekerheid.

Het Programma tot Ambachtelijk Opsteller XL Deel 1:

Je loopt 4 dagen mee met Bodo en/of Rijna, terwijl zij met klanten systemisch aan het werk zijn.
Samen reflecteer je kort op elke casus.

Na elke dag meelopen heb je een sessie met intervisie.

in totaal loop je 4 dagen mee en heb je 4 intervisie sessies.
Samen besluiten we of je doorgaat naar deel 2.

We vragen je tijd te investeren:

 • 4 Dagen meelopen
 • Je schrijft elke casus voor jezelf thuis uit
 • 4 Gesprekken intervisie
 • Je leest relevante literatuur.

We vragen je financieel te investeren:

 • 1.950,-.

Je kunt ons tussentijds appen en bellen: we zijn er echt voor je.

Resultaat: Jij en ik weten, voelen en beseffen of je alles in huis hebt wat je nodig hebt als volwaardig ambachtelijk opsteller.

Max. 2 leerlingen per half jaar.

De ziel is de heiligste plek in jezelf.

Het is waar je lichaam en het Goddelijke elkaar ontmoeten en vinden. 

Hoe meer je het woord aan je ziel geeft, hoe meer het je beloont met gelukkig zijn. 

Als je bovendien kunt inloggen op de wetmatigheden van het universum, fluistert je intuïtie je de weg.

Met Ambachtelijk Opstellen XL helpen we je daarmee.
Zodat jij je klanten daarmee kunt helpen.

Rijna Coach

Het Programma tot Ambachtelijk Opsteller XL Deel 2:

Je loopt 13 trainingsdagen mee met Bodo en/of Rijna, terwijl zij klanten systemisch aan het trainen zijn.
Samen reflecteer je kort op elke casus.

Na een paar dagen meelopen heb je een sessie met intervisie.

in totaal heb je 4 intervisie sessies.
Samen besluiten we of je doorgaat naar deel 3.

We vragen je tijd te investeren:

 • 13 Dagen meelopen
 • Je schrijft casussen voor jezelf thuis uit
 • 4 Gesprekken intervisie
 • Je leest relevante literatuur.

We vragen je financieel te investeren:

 • 2.450,-.

Je kunt ons tussentijds appen en bellen: we zijn er echt voor je.

Resultaat: Door veel met ons mee te lopen krijg je systemische handen en voeten en word je voorbereid om zelf thuis op te stellen.

Max. 2 leerlingen per half jaar.

Hoe leiden we je op?

Het vak van ambachtelijk opstellen ontwikkelt zich in jou vanuit liefde en compassie. Het is een ambacht van puur werken met mensen. Je leert het door te doen, doen en nog eens doen. Daarop ligt het accent.

De helft van de bevolking leert met hoofdbrein: de ratio, cijfers en feiten. Ze hebben eerst de theorie nodig als houvast om daarna naar het gevoel te gaan.

De andere helft van de bevolking leert met buikbrein: er moet in hun gevoel eerst een beeld ontstaan. Ze hebben dat diepere beeld nodig om daarna naar de theorie te gaan.

Het ambachtelijke opstellen richt zich specifiek op mensen die groeien en ontwikkelen met hun buikbrein als eerste ingang. 

Dieren doen gewoon. Ze proberen iets een aantal keren. Als het niet lukt, krijgen ze een ingeving om het op een andere manier te proberen. Zo'n ingeving noem je instinct bij dieren en intuïtie bij mensen.

We scholen je en leiden je op om met je ziel als instrument intuïtief waar te nemen, te handelen en te sturen.

Het Programma tot Ambachtelijk Opsteller XL Deel 3:

We hebben een specifieke en veilige manier ontwikkeld om thuis systemisch met oefenklanten te werken.

In totaal werk je thuis met 8 oefencliënten.

We begeleiden je heel minutieus en zorgvuldig voorafgaand en na elk gesprek dat je met je oefencliënt voert.

Tussentijds heb je een systemisch voorbereidend examen met een oefencliënt.

Afrondend heb je een systemisch eindexamen met een oefencliënt.

Nadere tekst en uitleg ontvang je tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek. 

We vragen je financieel te investeren:

 • 1.450,-.

Je kunt ons tussentijds appen en bellen: we zijn er echt voor je.

Resultaat: Doordat je thuis daadwerkelijk systemisch oefencliënten hebt begeleid, ben je nu klaar voor het echte werk.

Max. 2 leerlingen per half jaar.
Certificaat Ambachtelijk Opsteller Rijna van der Vlugt

Certificaat voor Rijna van der Vlugt

Soms weet ik dingen in het leven gewoon. Dan weet ik op welke plek ik moet zijn.


Zo was het met deze opleiding. Thuiskomen bij m'n professionele ik vond ik retespannend! Dat is wat het mij heeft opgeleverd: thuiskomen.

Corona gooide roet in het eten - dacht ik. Het tegenovergestelde bleek waar. Voor mij was het precies goed. Op deze manier leerde ik op eigen waarnemingen en ingevingen te vertrouwen.


Het vele live doen, het ervaren, de open en eerlijke feedback van zowel Bodo als de medecursisten zetten mij in mijn vertrouwen als opsteller.


De pracht van de eindopdracht was pittig en de bevestiging van groei, het (zelf-) vertrouwen en de bevestiging dat overgave aan God ervoor zorgt dat ik anderen mooie inzichten te bieden heb.


Als ik de klant verder help, helpt deze mij verder op mijn pad.

 

Ik waardeer de opleiding met een dikke 10.

Wat maakt de opleiding bijzonder?


Het leven huurt iedereen voor iets in.

De ene heeft een kleine klus en een ander een grote klus. 

Sommigen hebben een makkie en anderen een zware kluif.

Er zijn er bij die zich laten leiden en er zijn erbij die eronder lijden.


Er zijn mensen die hun opdracht aanvaarden en er zijn beroepsweigeraars.

Hoe meer je je opdracht weigert, hoe meer je leven wegloopt.

Hoe meer je je opdracht aanvaardt, hoe harmonieuzer je leven loopt. 

Dat geldt voor jou als opsteller en dat geldt voor je klanten. 


Alles, maar dan ook werkelijk alles staat ten dienste van je levensopdracht. 

Dat wat er meer is heeft jou deze opdracht geschonken. 

Er deze ouders bij uitgekozen, omdat ze perfect bij je opdracht passen.

Alle roadblocks en alle mooie momenten passen net zo perfect bij deze opdracht. 


Elk mens en elk leven kent roadblocks.

Opstellingen gaan over zwerfkeien, zwerfvuil en afval.

Vaak worden het op allerlei manieren geweigerd.

Till the moment when the shit hits the fan; de systemische stront vliegt dan om je oren.


Tijdens de opstelling daal je af in de gierkelder.

Daarmee strooit de klant de stront uit over de eigen landerijen.

Het dwarrelt in een andere rangorde neer. 

De nieuwe rangorde is in vrede; je word er tevreden van.


Als opsteller begeleid je je klant. 

Je helpt hem of haar de het zwerfvuil niet meer te weigeren. 

Juist te aanvaarden, liefst te omarmen.

Daar word je klant tevreden van.


Hoe meer je synchroon zwemt met je ziel

Hoe beter je je klant synchroon leert zwemmen met zijn of haar ziel.

Zo leg je je handen in de handen van alles wat jullie leidt.

Zo groeit je handtekening als opsteller.

De zwarte nacht van de ziel

Elke ziel heeft donkere en lichtere kanten. 

Het zijn juist de donkere kanten waar doorheen lichtheid schijnt.

Als opsteller begeleid je je cliënt door een donker gedeelte in de ziel.

Tijdens het traject wordt je vanzelf door het donkere gedeelte in jouw ziel begeleid. 

Dat schenkt je enorme kracht.

Dan kun je je klant door diens zwarte nacht van de ziel begeleiden.

Certificaat Ambachtelijk Opsteller Albert-Jan Zijlstra

Certificaat voor Albert-Jan Zijlstra

Hoe doorloop je een opleiding tot opsteller in een tijd waarin contact en verbinding moeizaam gaat?Juist die moeilijkheid is het grote succes geweest voor mij door de verwachting om te zetten naar verrassing naar wat er komen gaat.

Het eerste wat ik kreeg van Bodo was een lees verbod. Kennis geeft mij grip en juist dat had ik te leren om die te laten gaan. Geen grip, wel een grap. Want daar zit juist mijn kracht heb ik ontdekt, de losheid en de humor. Openstellen, me nog meer door mijn gevoel laten leiden. Dat had ik te leren.

We begonnen met opstellingen met mensen, daarna met stoelen en in mijn eindopdracht leegde ik een hele zak met kussen, lappen, knuffels en ander representerende spullen. De ruimte om te experimenteren was er.

Er was nog iets wat ik te leren had. De trainer is de trainer, hij bepaalt de opleiding en hij weet wanneer ik klaar ben, niet ik. Dat was nog wel de grootste stap. Respect voor het grote en het kleine accepteren. Wat is van mij en wat is van de ander, nog zo’n mooie. 

Door de lastige tijd was het nodig de flexibiliteit te benutten. Het werd een ander soort opleiding dan we aan het begin allemaal dachten.

Bodo heeft altijd oog gehad voor ons leerproces en wat nodig was om ons aan het einde van de opleiding ook echt opsteller te zijn, te voelen.

Dat schuurt soms ook, dan krijg je recht voor zijn raap van Bodo te horen wat er gebeurt, waar de groei zit en wat ik niet wil horen maar diep van binnen wel wist. Vanuit een goed hart en een goede intentie de hamer er door. Oh wat vond ik je soms een @#%$!

Binnen de steeds veranderende beperkingen wist hij met creativiteit weer de juiste inhoud te geven. Veel dankbaarheid naar de oefencliënten die hun hebben en houden aan ons hebben getoond. Het is klaar en nu begint het pas!

Een keertje aanwezig geweest zijn bij een opstellinkje is onvoldoende. 

Zo'n opleiding een keertje mee willen maken om interessant mee te praten, dat wordt `em niet.


Heb je systemische boeken gelezen?

Bij voorkeur heb je al een systemisch programma gevolgd.


De ervaring leert, dat jonger dan 35 jaar niet werkt. 

Het is zelfs aan te bevelen, dat je boven de 40 jaar bent. 


Beetje veel levenservaring is een vereiste. 

Ik hoor graag van je welke monsters je hebt ontmoet, hoe je ze hebt aangekeken en omarmd.


Nu komt de deal: Je dient op zielsniveau shockproof te zijn.       .     


Als je ons toestaat, begeleiden we je door de zwarte nacht van je ziel.     

In je levensopdracht ligt je grootste verdriet en je allergrootste kracht.


Je verdriet is de zwarte nacht in je ziel. 

Dit is direct gekoppeld aan jouw grootste gave. 


Met je gave verdien je je geld. 

Je gave brengt anderen en jezelf verlichting.


De zwarte nacht van je ziel is je zonsondergang en je zonsopgang.

Als je zelf zielsmatig herboren bent, kun je elke klant helpen met elk vraagstuk.


Een goed voorbeeld is Oprah Winfrey. 

Zij heeft van de diepe put met tranen in haar ziel een bron van inspiratie gemaakt.

Voor wie niet?


 1. Opstellingen zijn trending topic en daar wil je op party's vooral over mee kunnen praten
 1. Als je systemisch incognito in een grote groep mee wilt hobbelen, val je tijdens deze opleiding door de mand
 1. Als je als controlfreak alles wat gezegd wordt wilt pakken en op papier krijgen, dan krijg je hier schriftelijke obesitas
 1. Je vraagt je klanten om zich systemisch bloot te geven. Als jij je verdekt wilt opstellen, ga je je hier super awkward voelen
 1. Als je deze opleiding ziet als een handige manier om je eigen issues aan te pakken, kun je beter een ander traject volgen
 1. Leren zonder fouten te maken is onmogelijk. Heb je liever geen vuile handjes, dan kun je beter wegblijven, want dat is beter voor alle betrokkenen
 1. Trucje ga je hier evenmin leren en de systemische FEBO moet nog uitgevonden worden

Voor wie wel?


 • Met de opleiding ga je er helemaal voor of niet. We bieden je the full monty aan
 • Er is plek voor maximaal 2 cursisten. Je wordt daarmee optimaal gehoord, gezien en begeleid
 • Als je je intuïtie wezenlijk wilt verdiepen, zit je hier goed, zeker als je alles gewoon door je heen laat stromen 
 • Hoe meer je je durft bloot te geven, hoe meer deze opleiding jou opbrengt
 • Als je je eigen issues voor het merendeel hebt aangepakt, heb je voldoende ruimte voor de issues van je klant
 • Wil je samen leren afdalen naar de gierkelder, waar je klant zijn of haar stront eigenhandig beetpakt om uit te strooien over eigen landerijen voor een overvloedige oogst?
 • Als je systemisch wilt kijken, luisteren, voelen, denken ademen en spreken, ben je hier enorm aan het juiste adres!

Opleiding Ambachtelijk Opstellen XL:
De 6 pijlers

Warmte & aandacht

De aarde heeft warmte nodig, anders groeit er niets. Wij mensen hebben ook warmte nodig. Deze masterclass geef ik samen met Rijna.  We hebben warmte en aandacht voor je. Tijdens de opleiding kun je ons bellen om te sparren. Ook na de opleiding zijn we er voor je.

Voortgang

In tien jaar tijd hebben we meer dan 2.500 opstellingen begeleid. Ze hebben ons een schat aan ervaring en knowhow opgeleverd. Daarom komen we snel to the point. We bieden je veel ingrediënten aan, waarmee je snel vooruit gaat.


Je leert de basisposities op de vloer herkennen. Wat zegt de lichaamstaal van de representant? Hoe staan de opgestelden naar elkaar toe? Wat vertellen de gezichten jou? Hoe is de basale energie per representant? Waar vermengen energieën zich en welke nieuwe energie ontstaat er?


Is deze opstelling in deze generatie ontstaan of in generaties terug? Hoe herken je het thema en de dynamiek van de opstelling? Wat transporteert zich voort? Hoe herken je de dynamiek van de opstelling? Wat is de beste volgende stap?


Wanneer zit een representant in de opstelling en wanneer is het theater? Wanneer eindig je een opstelling onmiddellijk?  Hoe stel je op met personen en hoe met thema's? Hoe check je en doublecheck je in een opstelling? Hoe resoneert de opstelling in jezelf? Hoe resoneren alle aanwezigen gezamenlijk als membraan?

De bron: Bert Hellinger

In 1979 schreef Bert Hellinger één van zijn eerste boeken. Dit heb ik vertaald in het Nederlands. Het neemt je mee naar de bron van opstellingen en naar hoe intuïtie werkt, zodat je blijvend uit deze bron kunt tappen.

Systemisch werk

Er is heel veel waardevolle informatie over opstellingen in boeken, blogs en op sites. Al weet je er veel over, de eerstvolgende vraag is: "Hoe doe je dat dan, dat opstellen?"


Het accent van deze masterclass ligt minder op denken & details en meer op systemisch voelen & doen. Ik heb daarvoor meerdere boeken van Bert Hellinger gelezen en heb gevonden hoe hij dat deed.


De basis zijn de 3 wetten van Bert Hellinger en zijn kompas om waar te nemen en te navigeren. Je leert zijn manier van spot on aanvoelen met jouw lijf, intuïtie, hart en ziel. 


Dit leren aanvoelen is de hele basis voor het systemisch werk. Daarmee krijg je als opsteller een nieuw innerlijk navigatiesysteem waar je blind op kunt vertrouwen.

 

Het op de juiste manier begeleiden en leiden van opstellingen komt meteen binnen handbereik. Ook dat leer je hier: wat je vooral wel en niet moet doen en hoe je dat moet doen.


We leren je opstellen, geschroeid op de klassieke leest van Bert Hellinger. Er is ook veel ruimte, vrijheid en lucht: neem dat tot je, adem het in, groei en zet de volgende stap. We moedigen je aan jouw zijn te zoeken.

Intuïtieve ontwikkeling

Dieren bestaan al miljoenen jaren en veel, veel langer dan de mensen. Dieren leren niet door na te denken met een Excel sheet of met Google. Zij proberen het gewoon en als het werkt bereiken ze hun doel. Als het niet werkt, proberen ze gewoon wat anders. Dat doen ze op basis van een ingeving die ze krijgen. Die ingeving, dat is intuïtie.  Dat is evolutionair leren. Dat is wat je bij ons leert. Je intuïtieve groei.


Je weet met een klant nooit hoe de reis zal verlopen. Doel is dat je ongeacht de klant en ongeacht het onderwerp extra bronnen hebt om uit te putten. Zo blijf je bij jezelf, bij je intuïtie en bij je kracht. Op deze manier sluit je het beste aan bij de ander.

Het Ambachtelijke Opstellen

Met liefde brengen we je in volle verbinding met systemisch leven en werken. Volle verbinding betekent, dat er niets tussenzit. Geen ego gedoe, geen overload aan theorie, kennis en knowhow, geen tafels en geen werkmappen. Wel the full experience: het echte ambacht.


We gaan voor the full monty met je ziel. Dat je als systemisch coach en trainer je ziel traint. Zodat je nog meer kunt zijn wie en wat je eigenlijk al bent. En samen met jouw kennis en ervaring je klant steeds meer teruggeeft aan zichzelf.


Met 16 opleidingsdagen ga je veel oefenen.  Je begeleidt elke opleidingsdag een opstelling. Zo gaat het ambachtelijke vak van opstellen in je systeem zitten.


Wat is je put vol met tranen? Wat is jouw zwarte nacht van de ziel? Hoe gaat het licht in jou schijnen? Hoe ben je jouw eigen bron van inspiratie? Welke doelgroepen passen het beste bij je? Wat is jouw systemische handtekening?


Je wilt zelfstandig opstellen en systemisch op eigen benen staan? Daarom ga je thuis oefenen met proefcliënten. Wij begeleiden je daarbij. Dus ook thuis doen, doen, doen. Zo ontwikkel je jouw signature.

Locatie

Industrieweg 2D te Nieuwegein. 

Bus 20 min. vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren. 

Grote, ruimtelijke trainingszaal.

In het pittoreske dorpje Vreeswijk in Nieuwegein.

Slechts 3 minuten lopen naar de Lek om lekker uit te waaien.

Vanwege Corona serveren we geen lunch; graag zelf meenemen.

Er is plenty water met en zonder bubbels, koffie & thee, fruit, koek & chocola.

Examen

Bij veel opleidingen doe je een examen om je vaardigheid in het desbetreffende vakgebied te toetsen. 

Bij Opstellen.com sluit je de opleiding tot Ambachtelijk Opsteller af met een examen. 

Zo toetsen we je vaardigheid als systemisch coach en opsteller.

Tijdens de opleidingsdagen zet je de eerste stappen naar systemisch coach en opsteller.

Tijdens de opleiding ga je thuis opstellingen begeleiden bij proefcliënten. 

Daarmee ga je steeds meer systemisch op eigen benen staan. 


Je sluit af met een examen. 

Onder toeziend oog van Rijna, Bodo en medecursisten begeleid je een proefcliënt met een opstelling.

Als de cliënt daarmee geholpen is, ben je geslaagd. 


Als slagen deze keer onverhoopt niet lukt, is daar een goede reden voor. 

Dan heb je als opsteller nog wat stapjes te zetten. 
Daarmee begeleiden we je met liefde. 

Een half jaar later kun je opnieuw examen doen. 

In de opleiding zijn maximaal 2 herkansingen inbegrepen.

Kennismakingsgesprek

Ja doe mij een gratis bakje, dan hebben we het er even over