Bert Hellingers onbewuste geweten
Bert Hellingers onbewuste geweten
31 januari 2021 

Bert Hellingers onbewuste geweten

Bert Hellingers onbewuste geweten

Bert Hellinger heeft meer dan 100 boeken geschreven.

Hij is de grondlegger van familieopstellingen en al zijn boeken gaan over zijn systemisch werk, hetgeen de koepelnaam is voor de verschillende typen van opstellingen.

Je kunt families, loopbanen en ondernemingen opstellen.

Tegenwoordig zijn er met name in Duitsland ook opstellers die hun opstellingen richten op lichamelijke ziektes, psychische aandoeningen en trauma’s.

Je kunt ook abstracte begrippen opstellen als je ziel, leven, dood, een blokkade of een opening.

Eigenlijk is haast alles op te stellen.

Dit artikel gaat over Bert Hellingers onbewuste geweten. 

Met de ontdekking van het onbewuste geweten heeft hij de wereld een groot cadeau gedaan.

Het is mijn doel om deze informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Liever geen academische of wollige taal, gewoon recht toe recht aan.

Veel plezier met Bert Hellingers onbewuste geweten. 

Je reactie is welkom!

 

De schoot van familieopstellingen

Er is een bewust geweten en er is een onbewust geweten.

Eén van de kenmerkende dingen aan mensen is het geweten.

Het bewuste geweten ligt het meeste aan de oppervlakte.

We weten, dat we geen geld mogen stelen en dat we niet in mogen breken om iets van een ander te pikken.

Bij de meesten van ons werkt het zo, dat als we er aan denken om dat toch te doen, we ons al een beetje ongemakkelijk beginnen te voelen.

Dat ongemakkelijke gevoel, waar komt dat vandaan, komt dat nog steeds van dit aan de oppervlakte liggende geweten?

Laat staan als we iemand zouden vermoorden.

Een crime passionel, dat als je van iemand houdt en in een enorme opwelling van boosheid iemand om het leven brengt, daar hebben we soms nog wel beeld bij.

Wat zou jij doen als je thuiskomt en je betrapt je partner, gezeten op de centrifugerende wasmachine, terwijl hij of zij een vluggertje aan het doen is met jouw vader of moeder?

“Naaahhhh volstrekt belachelijk Bodo” kun je roepen, maar het is hier in het dorp zo’n 10 jaar geleden echt gebeurd.

Bij de bakker, bij de slager, bij de kapper, aan de kassa bij de supermarkt en bij de snackbar; er werd wekenlang nergens anders over gepraat.

En wat zou je doen als er een creep met zijn vingers aan jouw zoontje of dochtertje van 5 jaar zit?

Dan ben je niet zo ver meer verwijderd van helemaal door het lint gaan.

 

Waar het bewuste en onbewuste geweten hand in hand gaan

Dit is de plek, waar het bewuste en het onbewuste geweten elkaar raken.

De meeste mensen staan voldoende stevig in het hier en nu verankerd om net niet door het lint te gaan.

Maar sommigen gaan wel door het lint.

Over moord en doodslag gesproken, sommigen gaan nog een stapje verder.

Zij beramen een moord en plannen dit heel nauwkeurig.

Als het ver weg gebeurt, dan klinkt en voelt het als een film op tv, zoals bij Russische keizerlijke familie, John. F. Kennedy, Martin Luther King en Gianni Versace.

Maar het gebeurt ook gewoon hier om de hoek, zoals bij Theo van Gogh, Pim Fortuyn, Els Borst en de 44-jarige advocaat Derk Wiersum, die op 18 september 2019 in Amsterdam werd doodgeschoten.

Op zulke momenten gaat er een kogel door de ziel van Nederland.

Deze kogel doorboort ons onbewuste geweten.

“Hoe heeft die persoon dát nou kunnen doen?”

Als je je dat afvraagt, is de kans groot dat die persoon werd ingehaald door diens onbewuste geweten.

Dat is het moment, dat het onbewuste geweten de hand van het bewuste geweten loslaat, over de drempel van redelijkheid en feiten heenstapt en gehuld in donkerheid en nevelen stapsgewijs steeds meer zijn eigen gang gaat.

 

Onderdeel in een systeem

Jij en ik zijn onderdeel van een groter geheel, namelijk van een systeem.

We zijn allemaal onderdeel een systeem, waarin we ingebed zijn.

Vandaar, dat de koepelnaam van alle opstellingen ‘systemisch werk’ genoemd wordt.

Of ze nu levend of dood zijn, we zijn als persoon ingebed in het grotere systeem van onze familie: onze kinderen, onze broers en zussen inclusief de miskramen en jong overleden kinderen, onze ouders, hun broers en zussen en kinderen (dus onze neven en nichten), onze grootouders en overgrootouders.

Als je wilt, tel dan het aantal personen waarin je bent ingebed.

Mijn ene overgrootvaders eerste vrouw is trouwens vrij jong overleden.

Zijn tweede vrouw hoort bij het systeem waarin ik mij bevind.

Zelf ben ik ook gescheiden en ook de nieuwe partner van mijn ex hoort bij het systeem.

Uiteraard hoort ons kind bij het systeem en als hij gaat trouwen en kinderen krijgt, horen ook zijn kinderen bij mijn systeem.

In dit systeem zijn alle zielen met elkaar verbonden.

Of we iemand wel of niet mogen, er lopen meer en stevigere lijntjes met deze personen, dan met personen die we in ons leven voorbijgangers noemen.

We zijn dus onderdeel in het systeem.

Degenen verbonden aan mijn systeem klinken in mij door en ik klink ook in hen door.

Overigens maakt het de verbondenheid zelf niet uit, of de verbinding positief of negatief van energie is.

Hoe meer liefde er heen en weer stroomt, hoe sterker de verbinding.

Maar ook hoe sterker de afkeer en de boosheid, hoe sterker de verbinding.

 

De opbouwende kracht van bezieling

Ons geweten is ook ingebonden in een groter geheel.

in grote lijnen bestaat ons systeem uit de volgende 6 elementen:

  1. We hebben een lichaam en organen
  2. We hebben allemaal ratio en gedachten;
  3. We hebben een ego en wilskracht;
  4. We hebben warmte en humor
  5. We hebben gevoel en een ziel
  6. We hebben een geweten.

Het is de ziel die ons het leven schenkt, want als de ziel ons lichaam verlaat, sterven we.

Het is ook de ziel, die onze levensopdracht bevat, want zonder missie zijn we stuurloos.

Dan bewegen we ons niet in de richting van de toekomst naar die stip aan de horizon, maar dwalen we verloren in de rondte.

Als je er dan een schepje boosheid bij doet, dan raas je in de rondte.

Er zijn bekende politici in binnen- en buitenland die als een razende politiek bedrijven.

Ze zijn constructiviteit, richting en doel kwijt.

Daarom laten ze vaak een spoor van vernieling na.

Bij hen is het niet de bezieling, warmte en een positief doel dat verbindt, maar boosheid en ergens tegen zijn.

Het is positiviteit die verbindt en iets toevoegt.

Het is negativiteit die uiteen doet vallen en stuk maakt.

 

De sturende kracht van het geweten

We hebben ook een geweten.

Het geweten zorgt ervoor, wat we de goede dingen doen en de foute dingen nalaten.

Daarmee stuurt het geweten ons de juiste kant op.

Super simpeltjes toch?

Gewoon meer doen dat goed is voor jou en voor de ander en minder doen wat niet goed is voor jou of voor de ander.

Eenvoudiger dan dit wordt het niet.

Maar de werkelijkheid is net even wat ingewikkelder.

Wat goed voor jou is, kan niet goed zijn voor de ander of omgekeerd.

Dar wat goed voor jou is, kan goed zijn voor sommige anderen en slecht voor weer anderen.

 

Bert Hellingers definitie van het geweten

We hebben een bewust geweten en een onbewust geweten.

Helaas doen we allemaal wel eens dingen, waarmee ons bewuste geweten niet akkoord gaat.

De waarheid is, dat we steken laten vallen.

Allemaal.

Anders ben je God.

Of kun je minimaal op water lopen.

Als je dat zou kunnen, giet het dan in een formule en zet het in de markt, daar word je lekker snel rijk van toch?

Maar de aardse realiteit is anders.

We maken fouten.

Op het moment dat we dat doen, is de aantrekkingskracht of de aanzuigende kracht van ons onbewuste geweten blijkbaar groter, dan van ons bewuste geweten.

Hoe kan dat dan en hoe werkt dat precies?

Het is de enorme grote verdienste van Bert Hellinger om veel van zijn licht laten schijnen op de werking van het onbewuste geweten.

Zoals Sigmund Freud de wereld psychotherapie heeft geschonken, zo heeft Bert Hellinger de wereld familieopstellingen geschonken.

Bert Hellingers onbewuste geweten definieerde hij als volgt: het is de set van regels, normen en waarden, die jou laten voelen of je meer of minder bij een specifieke groep hoort.

Bert Hellingers onbewuste geweten

Foto met toestemming van www.hansmenninga.nl 

Hoor je bij de club?

Als je bij de Nederlandse maatschappij wilt horen, dan moet je je aan bepaalde regels houden.

We hebben wetten, wetboeken, rechtbanken, rechters, jurisprudentie, de Hoge Raad, advocaten en politieagenten.

Daarmee beschikken we over een groot en sterk systeem om te bevorderen, dat mensen die woonachtig zijn in Nederland zo min mogelijk wettelijke foute dingen doen.

Als je een klein beetje over de wettelijke grenzen heen gaat, krijg je een boete en als je wat verder over deze grenzen gaat, krijg je voorwaardelijke gevangenisstraf.

Als je ruimschoots over de wettelijke grenzen heengaat, word je opgesloten in de gevangenis.

Dan wordt je het recht ontnomen om erbij te horen.

Zo gaat het ook met gezinnen en sportverenigingen.

Als je iets doet, dat ver over die grenen, normen en waarden gaat, mag je er niet meer bijhoren.

Je onbewuste geweten laat je merken en voelen, of je er meer of juist minder bijhoort.

Als je in Nederland uit eten gaat, is het ok dat elk voor zich betaalt.

In het buitenland vinden ze dat verschrikkelijk; Engelsen noemen dat minachtend “Dutch Treat”.

Engelse jongeren hebben de avond van hun leven, als ze ladderzat en haast door de goot kruipend terug naar huis gaan.

Wij kijken erop neer.

In beide gevallen gaat het over een set van normen en waarden.

In de winter stamppot eten, dat vinden we yummie en dat voelt lekker Nederlands.

Buitenlanders kun je er amper mee verleiden.

Bert Hellingers onbewuste geweten is die set van regels die bepaalt of je al dan niet bij de club hoort.

Als je Amerikaan bent, vind je een collectieve ziektekostenverzekering belachelijk, want je haalt het niet in je hoofd om voor een ander zijn sores te dokken, da’s gewoon lekker Amerikaans.

Bert Hellingers onbewuste geweten gaat dus over de vraag: ben je voor of tegen ons?

 

Hoe belangrijk is Bert Hellingers onbewuste geweten?

Dit onbewuste weten of je al dan niet bij de club hoort is van levensbelang.

Bert Hellingers onbewuste geweten dient de strijd om leven en dood.

In de eerste plaats zijn we sociale wezens.

Het is tijdens Corona, dat er een begrip ontstaat als ‘huidhonger’.

Het gemis aan contact met mensen, aan interactie ervaren we als pijnlijk.

Het is wachten op wanneer er een woord ontstaat als ‘zielendorst’.

In de tweede plaats is onze samenleving erop gebouwd om als groep van eensgezinde mensen succesvol te overleven en liefst een prettig leven te leiden.

Als je in Urk of Volendam woont, heb je gegarandeerd een materieel prima leven . . . als je je aan hun regels, normen en waarden houdt.

Dus ben je streng gelovig, heel bescheiden, hard werkend, levend naar de wetten van hun interpretatie van de Bijbel en je gaat elke zondag naar de kerk.

Als homosexueel of als alleenstaande moeder hoor je niet bij de club.

Maar als je leeft volgens hun regels, heb je het goed.

Het is dus de set van regels, die je juist ondersteunt en de toekomst veilig stelt.

In de Nederlands vissersdorpen verloren vissers tijdens het vissen soms hun leven.

Met een sobere levenshouding hoopten ze op meer zegen van God.

In Zuid-Nederland gaat het er veel Bourgondischer aan toe.

Dan hoor je pas bij de club, als je houdt van een uitvoerige 3-gangen maaltijd met een goed glas rode wijn en als je op een uitbundige manier het leven viert.

In een kunstenaarsdorp als Bergen in Noord-Holland is het meer van leven en laten leven.

We hebben allemaal een set van regels in ons.

Als we een ander iets zien doen of zeggen wat daar haaks op staat, zijn we in staat om die ander compleet uit te lachen.

Als de ander dezelfde geur van regels, normen en waarden als wij heeft, voelen we ons verbonden en geaccepteerd en accepteren we de ander ook.

Cheers,

Bodo

 

P.s.1: Er is een  e-boek, dat je gratis kunt downloaden.

De andere e-boeken zijn niet gratis, daar moet je voor betalen.

Maar dit e-boek is gewoon gratis.

Klik op Een eerste gratis kennismaking met opstellingen.

 

P.s. 2:

Wil je ‘Bert Hellingers onbewuste geweten’ live meemaken?

In elke familieopstelling klinkt Hellingers onbewuste geweten van die familie door.

Je kunt dit zelf meemaken en aan den lijve ervaren.

Dat is een super geschikte manier om een opstelling mee te maken.

Kun je meteen een concrete familieopstelling ervaren, een loopbaanopstelling, een zzp-opstelling of een organisatieopstelling.

En wie weet, kun je een vraagstuk inbrengen dat we gaan opstellen.

Dan ga je meteen van belemmering naar bevrijding.

Je kunt ook gewoon komen kijken.

Klik op Een Date met je Ziel’. 

We zien je graag!

 

P.s.3:

Familieopstellingen meemaken in Nieuwegein (Utrecht) en Heerenveen (Friesland)?

Woon je in Utrecht of in Friesland?

Of stap je gewoon in je auto en kom je naar Nieuwegein of naar Heerenveen voor een familieopstelling?

Dan ben je hier precies aan het juiste adres voor een familieopstelling.

Kun je meteen Bert Hellingers onbewuste geweten meemaken en in stapjes zien, hoe het onbewuste naar boven komt drijven en daarmee bewust wordt.

Iedereen heeft een ziel, maar bijna niemand weet hoe de ziel werkt.

De meeste mensen zoeken een soulmate als partner, maar eindigen in een echtscheiding.

Veel mensen zoeken een baan met hart en ziel, maar belanden in een burn-out.

Wil je niet langer meer tegen de golven inroeien, maar je juist laten dragen op de golven van vertrouwen, dan ben je hier op het goede adres.

Misschien is er wel een manier, dat je kunt deinen op Bert Hellingers onbewuste geweten?

 

P.s. 4: Het is mijn missie om bij jou het dekbed op te schudden.

Mijn ouders hebben het niet gered.

Ze zijn te vroeg overleden.

het lukte hen niet om in verbinding met hun ziel te komen.

En aansluitend bij dit hoofdstuk lukte het hen niet om Bert Hellingers onbewuste geweten te omarmen.

Misschien heb jij wel de lef.

De koffie en thee zijn warm en parkeren is gratis.

Klik op Afspraak maken. 

 

P.s. 5: Volgend artikel?

Dit artikel gaat over ‘Bert Hellingers onbewuste geweten’.

Bert Hellinger ontdekte, dat het onbewuste geweten werkt op basis van 3 wetmatigheden.

Daarover gaat het volgende artikel.

Over de schrijver
Eerst reisleider in Egypte, daarna in loopbaanland en nu in zielenland. Succesgarantie 95%.
Reactie plaatsen