De klassieke Loopbaanopstelling.
De klassieke Loopbaanopstelling

De klassieke Loopbaanopstelling

De klassieke Loopbaanopstelling

Bij een klassieke loopbaanopstelling stel je de belangrijkste elementen in een loopbaan op.

Dat zijn de elementen waar veel energie in zit.

Een cursus van 3 maanden of een uitzendbaantje worden in de regel niet opgesteld.

In het vorige e-boek staat een klassieke loopbaanopstelling stapsgewijs beschreven.

Gemakshalve is deze als bijlage opgenomen.

Als er gewerkt wordt met een groep mensen, dan verloopt bij mij een loopbaanopstelling in 3 stappen.

De klassieke Loopbaanopstelling


Eerst worden alle elementen op een rijtje opgesteld.

Begin met een representant te vragen voor je ziel.

Rechts daarnaast stel je iemand op voor je eerste opleiding.

Als die opleiding niet jouw ding is en dus minder bij je ziel past, zal deze representant wat terneergeslagen kijken.

De energie van jouw ziel zal dan niet vrij door dit element heen stromen.

Als een opleiding of baan niet bij je past, dan blokkeert dit de doorstroming van de energie uit je ziel.

De energie kan dan zelfs terugkaatsen naar je ziel.

Als een opleiding of baan juist wel bij je past, zal je zielsenergie onbelemmerd door dit element heen stromen.

De zielsenergie kan dan zelfs meer worden.

Als je de representant van je eerste opleiding naast je ziel opstelt, kijk dan of de energie van je ziel minder of juist meer wordt van deze opleiding.

Ga zo door, totdat je alle belangrijkste opleidingen en banen hebt opgesteld.

Als je op één vakgebied meerdere belangrijke cursussen hebt gevolgd, dan kun je deze clusteren en opstellen als één element.

Als je meerdere jaren niet gewerkt hebt, maar wel andere taken verricht hebt, dan zou je dit ook kunnen opstellen.

Kijk nu, of alles in de juiste chronologische volgorde staat.

Het zou best kunnen zijn, dat je eerst 2 opleidingen gevolgd hebt en dat je na 2 banen parttime nog een opleiding hebt gevolgd.

De klassieke Loopbaanopstelling

In dat geval stel je eerst iemand op voor je ziel, daarna 2 personen voor de 2 opleidingen, vervolgens 2 personen voor 2 banen, daarna iemand voor de 3e opleiding en daarna iemand voor de 3e baan.

Sommige mensen hebben een hobby (gehad), waar veel liefde, tijd en energie in zit.

In dat geval mag je ook deze hobby chronologisch op de juiste plek opstellen.

Tenslotte mag je iemand vragen om je volgende baan te representeren.

Deze persoon stel je rechts aan het einde op.

De klassieke Loopbaanopstelling

In een opstelling met representanten kun je aan elk element zien hoeveel energie erin zit.

M.a.w. in hoeverre een opleiding of baan meer of minder bij je past.

Hier staat je levensloop opgesteld; de live variant van je Curriculum Vitae.

Als ik een loopbaanopstelling begeleid, breekt nu het moment aan voor stap 2.

Dan vraag ik aan alle representanten hoe ze zich op die plek voelen.

Je kunt al veel zien aan hun lichaamshouding en gezichtsuitdrukking.

Nu krijg je extra informatie.

Daarna volgt stap 3.

Elk element mag een eigen plek in de ruimte kiezen.

Ze mogen bewegen, zoals ze dat aanvoelen.

De ziel kijkt doorgaans vooruit en de toekomst ligt in het verlengde van de ziel.

Vaak staat de koers van de toekomst voor de ziel.

In de praktijk betekent dit dat de opleiding of de baan waarvoor de ziel een voorkeur heeft voor de ziel staat en de ziel aankijkt.

Aan de manier waarop de ziel naar deze opleiding of baan kijkt kun je zien of het wederzijds is.

De kennis, knowhow en ervaring uit de opleidingen en banen die direct achter de ziel staan, kunnen volop ingezet worden in de volgende baan.

Vertaald in termen van een familieopstelling zijn zij als de ouders die hun kind onvoorwaardelijk steunen.

Dit is zichtbaar in de onderstaande opstelling.

Klassieke Loopbaanopstelling

In de bovenstaande opstelling zien we dat de ziel en de toekomstige baan elkaar aankijken.

Te lang vasthouden aan de huidige baan is geen optie.

Vroeg of laat zal de huidige baan komen te vervallen.

Als ik werk met representanten, krijgt degene die de toekomstige baan representeert vaak wel een ingeving in welke richting de koers vervolgd kan worden.

De opstelling laat zien, dat rijkelijk geput kan worden uit de kennis opgedaan in opleiding 2 en uit de werkervaring in de huidige baan.

De kennis uit opleiding 1 toont geen enkele interesse in de ziel en zal amper van nut zijn.

De werkervaring uit baan 1 en 2 staan ook afgewend van de ziel en zal in de komende baan amper toepasbaar zijn.

Je reactie is welkom.

Graag.

P.s.: Er zijn meerdere gratis E-Boeken.

Je kunt het hele E-Boek downloaden op onze website bij Gratis E-Boeken.

Daar kun je trouwens ook een E-Boek downloaden om thuis zelf een familieopstelling te doen.

En wie weet ontmoet ik je live, bijvoorbeeld tijdens de 1-Daagse Masterclass Opstellingen.

Dat is een heel geschikte manier om een opstelling mee te maken.

Een familieopstelling, een loopbaanopstelling, een ZZP-opstelling of een organisatieopstelling.

Als je wilt, kun je een vraagstuk inbrengen dat we gaan opstellen.

Dan ga je meteen van belemmering naar opening.

Je kunt ook gewoon komen kijken.

We zien je ok?

Graag!
Reactie plaatsen