De 7 geschenken van Bert Hellinger
De 7 geschenken van Bert Hellinger
29 augustus 2021 

De 7 geschenken van Bert Hellinger

Wat zijn de 7 geschenken van Bert Hellinger?

Met zijn meer dan 100 boeken heeft Hellinger de wereld de ogen geopend over een andere manier van heling. Heel te worden waarvan? Van iets dat afgezonderd, buitengesloten en vervreemd van je is geraakt. Familieopstellingen zijn een manier om iets waarvan je wegkeek weer liefdevol in jezelf op te nemen.

Dat liefdevolle, dat is echt een dingetje. Inmiddels begeleid ik meer dan 10 jaar opstellingen en heb er meer dan 2.500 begeleid. Ik heb opstellingen meegemaakt over verdriet en boosheid, over dader- en slachtofferschap, over kindermisbruik en machteloosheid, over gestrande relaties, over allerlei gedoe tussen ouders en kinderen, over ziektes waaronder kanker.

Telkens weer biedt een familieopstelling een meer dan bevredigende opening en vaak een oplossing. De oooh's en de aaah's die deelnemers aan familieopstellingen roepen, waar komen ze vandaan?


Wat mis ik toch bij familieopstellingen?

Al jaren lang waren er een paar elementen, die ik miste. Al die tijd kon ik het nergens vinden, ik kon er niet eens de vinger op leggen. 

Daarom ben ik op zoek gegaan naar de eerste boeken van Bert Hellinger. Ik hoopte de meester bakker te zien stoeien met het deeg en het brood, want soms leer je het snelste als het net niet helemaal lekker verloopt. 

Na wat speurwerk heb ik 2 boeken van gevonden, één uit 1996 en één uit 2001. Beide boeken zijn niet vertaald in het Nederlands. Omdat mijn moeder Duitse was, lees ik deze boeken makkelijk weg, ik heb het eerste boek vertaald en de vertaling van het tweede boek volgt binnenkort. Daardoor vielen vele kwartjes op de juiste plek. 

De 7 geschenken van Bert Hellinger


De 7 geschenken van Bert Hellinger

Het bijzondere bij een familieopstelling, waar zit `em dat nou in? Ik heb veel opstellingen begeleid met een positieve afloop. Tuurlijk ontstaat er dan meer liefde en vrede. Maar ik heb ook opstellingen begeleid met een minder goede afloop. 

Ik heb een aantal opstellingen begeleid met levensbedreigende ziekten. Als ik de opstelling de persoon in kwestie de dynamiek in de opstelling snapt en het bericht van de ziekte, zie ik de representant van de ziekte een stapje achteruit doen. Zo van je hebt me begrepen, ik laat je voorlopig met rust.

Helaas heb ik ook een opstelling meegemaakt, waarbij het lot van een mevrouw met kanker onafwendbaar bleek. Na een paar dagen belden we nog even met elkaar. "Nu weet ik wat me te doen staat" zei ze. "Ernaar toewerken dat ik -zolang ik nog heb- zoveel mogelijk liefde aan mijn naasten doorgeef, want dat is wat ik wil dat ze van me onthouden".

Vrede sluiten met een positief lot is makkelijk. Vrede sluiten met noodlot, da's heel wat anders. Hoe kan het dat opstellingen -zelfs bij noodlot- zo veel vrede brengen? Daar gaat dit artikel over.


Eerste geschenk van Hellinger: de familieopstellingen

Bert Hellingers grootste verdienste is, dat hij de wereld familieopstellingen en systemisch werk heeft geschonken. Maar wat is een familieopstelling eigenlijk? En vooral: hoe kan het zoveel vrede voortbrengen?

Een opstelling laat zien hoe jouw ziel ergens naar kijkt. Je kunt opstellingen de psychologie van de ziel noemen. De reguliere psychologen die we kennen zijn academen en geschoold om wetenschappelijk en met de ratio iets te aanschouwen, te interpreteren en te begeleiden. 

De ziel is heel iets anders dan iemands persoonlijkheid, ratio en ego. Het heeft hele andere regels en wetmatigheden, kijkt en luistert naar compleet andere dingen. 

Als je een onderwerp met je ouders wilt uitwerken, dan kun je uit een groep van deelnemers 2 medecursisten vragen om je ouders te representeren. Je ziel -je diepste gevoel dus- is trefzeker en weet precies waar in de ruimte of in de trainingsaal je deze 2 personen moet opstellen en plaatsen. 

Dan gebeurt er iets opmerkelijks. De representanten worden even de personen die je hebt opgesteld. Ze nemen hun lichaamshouding, mimiek en energie over. Daarmee worden ze de gestalte van je ouders zoals jouw ziel naar ze kijkt. 

Het is een levend schilderij, als een 3-D afbeelding, alsof je ouders als hologram ineens aanwezig zijn. De ziel bestaat uit liefde, verbondenheid en energie. Dit wil niet opgesloten zitten en wil juist stromen. Thema's die met afwijzing, eenzaamheid, gekrenkt zijn en allerlei andere dynamieken gepaard gaan kunnen nu weer met liefde omsloten worden.


Tweede geschenk van Hellinger: de drie wetmatigheden van de ziel

Hellinger heeft ontdekt, dat er drie wetmatigheden in de ziel werkzaam zijn. 

1- In een gezin mag niemand buitengesloten of te vroeg vergeten worden. Generaties geleden trouwde vader bijvoorbeeld met de huishoudster nadat moeder overleed, waarna moeder amper herinnerd werd of genoemd in gesprekken. Soms wordt een miskraam of abortus vergeten, alsof een beginnend leven nooit geleefd heeft. 

Dat gaat ten koste van de vitaliteit en de levensenergie in de ziel. Het gaat ook ten koste van de harmonie in het gezin dat daarna verder leeft. Het heeft dus ook een nadelige invloed op de gezinsziel. 

2- De volgorde moet in acht worden genomen, dus wie eerst komt, eerst maalt. Je ziet deze regel in een vliegtuig. In geval van nood moeten eerst de ouders het zuurstofkapje op hun gezicht doen, pas daarna mogen ze de kinderen helpen. 

Soms staan ouders niet in hun kracht en gaan de kinderen op de plek van de ouders staan. Dan gedragen de kinderen zich alsof zij eerder op de wereld waren dan de ouders en ze het beter weten. 

In organisaties zie je dit als een nieuwe werknemer een werknemer minacht die er langer werkt. Hoe langer iemand bij een organisatie werkt, hoe meer iemand de ziel van de organisatie vertegenwoordigt. 

Een oud gediende minachten staat gelijk aan te weinig respect hebben voor de hele tent. Dit of te weinig respect voor je ouders hebben komt je uiteindelijk duur te staan. 

3- Geven en ontvangen moet met elkaar in balans zijn. Eigenlijk weten we dit heel goed: wie goed doet, wie goed ontmoet oftewel the law of attraction. Als de ene partner structureel meer geeft dan de ander, bloedt de relatie dood. Dat geldt in privé relaties en in werkrelaties als we vinden we dat iemand te veel de kantjes er vanaf loopt.


Derde geschenk van Hellinger: verschillende gewetens

Het derde grote geschenk aan de wereld is het besef, dat er verschillende gewetens zijn. Een systemisch geweten werkt anders dan een geweten zoals een psycholoog dat zou definiëren. 

Het systemische geweten gaat niet over goed en fout. Het gaat over wat je wel en niet moet doen om ergens bij te horen. In een academisch gezin moet je een bul hebben om erbij te horen en een arbeider roept dat het weer niet in je mobieltje zit, maar dat je dan je kop wat vaker uit het raam moet steken. 

Elk gezin heeft een set van ongeschreven regels, normen en waarden wanneer je er al dan niet bij hoort en dat werkt in elk gezin net even anders. Kijk maar naar een gezin in Urk, in Staphorst, in Amsterdam, in Den Haag of het katholieke Den Bosch. 

Je kunt 10 identieke huizen bouwen en met Ikea exact hetzelfde inrichten. Laat er 10 gezinnen in wonen, allemaal mannetje, vrouwtje, zoon en dochter van dezelfde leeftijd in elk huis. Na verloop van tijd voelt en ruikt het in elk huis anders en gaat het er anders aan toe. 

Op deze manier is het, dat elk gezin een eigen ziel heeft, heeft elke kerk heeft een eigen ziel, elke school en elke organisatie heeft ook een eigen ziel. Ook elk land en elke bevolkingsgroep heeft een eigen ziel. 


Vierde geschenk van Hellinger: niets wordt vergeten

In al zijn werk heeft Hellinger aangetoond, dat gedachten, gebeurtenissen en gevoelens in het universum allesbehalve verloren gaan. Alles dat onvoldoende gehoord, gezien of erkend wordt, reist als estafettestokjes door de generaties heen de toekomst in, totdat er iemand namens één van de ouders, grootouders of voorouders vanuit hart en ziel dit estafettestokje aanneemt en oprecht naar het bericht van dit estafettestokje luistert en dit met liefde en respect omarmt. 

L'histoire se répète. Soms zie je in een gezin generaties lang dat zich eenzelfde patroon herhaalt. Dat kan gewoon een opvallend patroon zijn dat telkens terugkeert in een generatie, maar het kan ook een zelfde soort noodlot zijn dat zichzelf aan de volgende generatie doorgeeft.


Vijfde geschenk van Hellinger: wat reguleert en stuurt de ziel aan?

Wie in zijn boeken tussen de regels door leest, ontdekt een vierde groot geschenk van Hellinger aan de wereld. Het zijn de 6 krachten waarin de ziel ingebonden is. 

Ken je een cardanisch opgehangen fornuis in een zeilschip? Hoe schuin een zeilschip ook zeilt, zo’n fornuis hangt altijd waterpas horizontaal. 

Deze 6 krachten werken net zo. Ze werken zelfregulerend op de ziel en zorgen ervoor, dat de ziel optimaal functioneert. Er is zelfs een zevende element, dat deze 6 krachten aanstuurt.


Zesde geschenk van Hellinger: hoe werkt intuïtie?

Als ik aan zee loop, loop ik graag dicht langs de waterlijn. Hoe dicht kan ik langs de zee lopen, dat mijn voeten net niet nat worden?

Zo is het ook in het leven. Hoe moet ik leven zonder natte voeten te krijgen?

We leven in een tijd, waarbij zoveel mogelijk dingen voorspelbaar worden gemaakt. Misschien komt er zelfs een app, waarmee je precies kunt uitrekenen waar aan het strand er op welke plek een golf aankomt. Het zal je niet helpen. 

Het leven zelf is niet voorspelbaar. Opeens komt er die ene, onverwachte golf. Je ziet `em beginnen, het beginnende golfje zwelt aan en krijgt kracht. Je voelt `em al aankomen; dat lieve, kleine, schattige golfje wordt een golf en stormt op je voeten af. 

Net zoals een kat zich om je benen heen krult en je kopjes geeft, zo krult ook die ene golf zich om je voeten heen, blijft er even en trekt zich dan langzaam weer terug naar de zee. 

Zo gaat het ook met intuïtie: het komt er altijd op een onverwacht moment, je ingeving wordt sterker, blijft even bij je en trekt zich daarna weer terug naar waar het vandaan kwam. 

Hoe meer je last van stress hebt, hoe meer je binnenkant op slot zit, hoe minder moeilijke intuïtie jou kan bereiken. Hoe relaxter je aan de binnenkant bent, hoe meer je in harmonie bent met degenen om je heen, hoe makkelijker je de subtiele signalen met je intuïtie oppikt. 

 

Zevende geschenk van Hellinger: verbonden met God

Het zevende grote geschenk van Hellinger is, dat hij ons een nieuwe manier laat zien om verbonden te zijn met God.

De meeste kerken sluiten andere geloofsstromingen buiten. De geloofsstomingen hier in het westen zijn als broers en zussen van één familie met elkaar verbonden. De kerk wijst ze gewoon de deur. 

Het geloof heeft vele, vele andersgelovigen in het buitenland. Zij worden vooral niet aangekeken. Ze worden verbannen, buitengesloten en veroordeeld. 

Bovendien schijnt elke kerk het patent op de hemelpoort te hebben. Ik kom als gay toch al niet binnen, ook al ben ik net als jij geschapen naar God's evenbeeld. En al werd ik lid, dan moet ik gaan denken en voelen zoals die club. Wat mij betreft is het dan geen club, maar een sekte. 

De kerk sluit mensen buiten. De God die ik ken, laat mensen juist binnen.

Een gesprek met iemand die ergens net zo over denkt en voelt als ik is trouwens saai. Gesprekken worden veel interessanter als er verschillende meningen en gevoelens zijn. De andere wang toekeren? De kerk niet gezien. Laat staan, dat ze hun fouten toegeven. 

We zijn allemaal mensen. Alleen omdat we fouten maken, leren we. Alleen omdat we fouten maken. Daar niet voor buigen is jezelf boven God stellen, dat is de hoogst haalbare vorm van arrogantie.

Als ik over God spreek, beleef er vooral bij wat jij wilt. Wat mij betreft is dat de essentie van God: het is overal, het is in en door alles en iedereen heet, overal en voor iedereen net even anders. 

Meer dan ooit zoeken mensen inspiratie maar mensen keren de kerk in afgelopen 50 jaar massaal de rug toe. Helaas wordt God in het kielzog aan het kruis genageld. 

Er is meer tussen hemel en aarde. Noem het dat wat er meer is, het universum, de universele wetten, voor mijn part noem je het karma of zelfs karma is a bitch. Met inbegrip dat God voor iedereen anders is en dat dat vooral zo moet blijven, noem ik het gewoon God, omdat het een lekker kort en krachtig woord is dat iedereen kent.

Wij zij allemaal uit de goddelijke bron ontsproten en God, het goddelijke of hoe je het ook maar noemen wilt, stroomt door ons heen en verbindt ons met elkaar. Als je God de rug toekeert, zit je als voetbalfan op de Ajax-tribune en roep je kankerjoden naar de spelers. Of na afloop ros je een ambulancebroeder in elkaar. 


Dan ben je toch van God los?

Een soepkom heeft een duidelijke functie. Jij hebt in dit leven ook een functie. Dat is je levensopdracht. Dat is het verbindende element in je leven, daar draait alles om. 

Deze opdracht is je ingefluisterd door de Adem van de Geest, door God. Als je weet wat je levensopdracht is, dan weet je met welk doel Hij je heeft gecreëerd. 

Hoe meer je synchroon loopt met je levensopdracht, hoe meer je je kunt ontspannen, want je weet, je beseft precies dat je doet waar je voor gemaakt bent. Daar word je zielsgelukkig van. 

Je raakt er en passant ook meer verbonden van met het goddelijke. Hoe meer je innerlijk ontspant, hoe makkelijker je de kleine signalen oppikt dat je right on track bent of dat je juist bezig bent met van je padje te gaan. 


Leer sturen met je ziel

Alles wat je met ratio en met ego verovert dat lukt je weliswaar, maar verdwijnt weer. Er zijn allerlei boeken geschreven in de tred van: als je het maar hard genoeg wilt, dan lukt het je!

Ik denk, dat je leven van alles kunt krijgen, als het maar bij je levensopdracht pas. Of dat meer of minder het geval is, daar gaan jij en ik niet over. Je mag raden wie of wat daarover gaat?

Het werkt omgekeerd. Tot ongeveer je 42e jaar kun je nog naar je ziel stampvoetend eisen, dat ze moet doen wat jij wilt. Maar dan begint het decor des levens om te draaien. De mechanismen die eerst altijd werkten, doen dat steeds minder.

Als je niet leert luisteren naar je ziel, neemt ze afstand. Wie niet horen wil, moet voelen. Hoe beter je naar je ziel luistert, hoe meer je ziel je beloont met gelukkig zijn. Met doen waar je voor gemaakt bent. 

Als je je handen in die van God legt en Zijn leiding aanvaardt, leidt Hij je naar waar je voor bent gemaakt. Dan leef je, dan ben je in sync met hart en ziel en met God. Het moois verschijnt dan als vanzelf op je levenspad. 

Het duurt wat langer, maar wat zich aandient blijft en beklijft. Dat geldt voor partners, vrienden, banen of opdrachten en al het moois dat het leven je te bieden heeft.

 

De 7 geschenken van Hellinger meemaken?

Wil je de 7 geschenken van Hellinger meemaken? Dat kan! We hebben de 1-daagse masterclass in een totaal nieuw jasje gestoken. 

Met deze masterclass familieopstellingen open je als ouder, partner, kind, manager, werknemer, zzp-er en opsteller surprisingly shocking de ogen van je ziel. 

Het is een echte eye-Opener: Boost je Ziel met 1 Dag Familieopstellingen met de 3 wetten en het 7-delige kompas van Bert Hellinger.

Deze masterclass is nog inspirerender en indrukwekkender dan een opstelling zelf.

De meeste trainers geven trainingen met 10 stukken taart. Zo krijg je als cursist jouw deel, namelijk 1/10 deel. 

Rijna en ik hebben deze training anders ontworpen. We schuiven een complete, net glimmend gepoetste zilveren etagère onder de taart. We tillen de hele taart met 10 stukken op zeer inspirerende wijze op.

Zo vliegen we samen een rondje, net als de Pagode in de Efteling. Nu ontvang je geen 1/10 deel, maar de hele taart. Als je landt, roep je het uit: WTF happened? This is next level opstellingen!

Voor meer info klik op Eye-opener: Boost je Ziel met 1 Dag Familieopstellingen

Ervaar in één dag ... 

hoe je het verkeerde ziet en het goede niet ziet,

wanneer je achteruit gaat als je denkt vooruit te gaan, 

bij welke relaties jij de Titanic bent, 

welk werk burn-out bevorderend is,

hoe je lekker lang loodzwaar lijdt 

en hoe je dit omdraait.

Shockingly surprising!  

Met liefde, 

Rijna en Bodo

Over de schrijver
Eerst reisleider in Egypte, daarna in loopbaanland en nu in zielenland. Succesgarantie 95%.
Reactie plaatsen