AVG en Jouw Privacy

AVG en Jouw Privacy bij coaching, masterclasses en trainingen

met familieopstellingen, loopbaanopstellingen, ZZP-opstellingen en organisatieopstellingen. 

Samenvatting:

Voor onze dienstverlening hebben we gegevens van je nodig.

Die mag je inzien. We bewaren ze 8 jaar voor de belastingdienst.

We delen jouw gegevens per sé niet met anderen.

AVG en Privacyverklaring Opstellen.com


Opstellen.com ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Opstellen.com acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://Opstellen.com/ en gerelateerde websites en diensten.


Gebruik van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Opstellen.com aanbiedt, dan kunt je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij en/of je bedrijf direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens die we verzamelen
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Gronden voor de verwerking
 • Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Opstellen.com analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Opstellen.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring.

In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 96 maanden.
Deze 96 maanden is gekoppeld aan de 8 jaar dat we gegevens voor de belastingdienst moeten bewaren.


Je rechten
Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kunt je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over je verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om je informatie te updaten. Je heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij je informatie verwijderen, dan kunt je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kun je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen
We zullen je informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij of je organisatie met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens
Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij je gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics
Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, kunnen we op verzoek deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies
Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je online-gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Beveiliging
We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.
Websites en Diensten van derden
Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het verstrekken van informatie over opstellingen en het geven van systemische trainingen en coaching. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als je vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt je contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet.


Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


Opgesteld april 2019.

arrow_drop_up arrow_drop_down