Page content

H.3: Wat is een Opstelling?

H.3: Wat is een Opstelling?

H.3: Wat is een Opstelling?

Laten we voordat we verder gaan eventjes kijken naar de feitelijke, droge definitie van wat een familieopstelling is.

Ik ben even voor je gaan Googelen.

Wikipedia omschrijft het als volgt:

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger.

Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.

De werkwijze van Hellinger is het zogenaamde systemisch werken.

Er ontstaat zo een tableau vivant (levend schilderij), dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie.

Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer.

Bron: Wikipedia

De essentie is dat een opstelling verborgen knelpunten aan het licht brengt.

Een opstelling laat ook zien hoe een knelpunt opgelost kan worden.

Je reactie is welkom. 

Graag.

P.s.: Er zijn meerdere gratis E-Boeken.

Je kunt het hele E-Boek downloaden op onze website bij Gratis E-Boeken.

Daar kun je trouwens ook een E-Boek downloaden om thuis zelf een familieopstelling te doen.

En wie weet ontmoet ik je live, bijvoorbeeld tijdens de 1-Daagse Masterclass Opstellingen.

Dat is een heel geschikte manier om een opstelling mee te maken.

Een familieopstelling, een loopbaanopstelling, een ZZP-opstelling of een organisatieopstelling.

Als je wilt, kun je een vraagstuk inbrengen dat we gaan opstellen.

Dan ga je meteen van belemmering naar opening.

Je kunt ook gewoon komen kijken.

We zien je ok?

Graag!

Comment Section

0 reacties op “H.3: Wat is een Opstelling?

Plaats een reactie


*