Opstellingen in Utrecht

Opstellingen in Utrecht

Familieopstellingen Utrecht

Familieopstellingen, Loopbaanopstellingen en organisatieopstellingen in Nieuwegein bij Utrecht

Opstellen.com organiseert masterclasses, trainingen en coaching

met opstellingen in Utrecht

De afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 2.500 opstellingen begeleid, het merendeel in Heerenveen Friesland.

Klanten komen uit heel Nederland naar ons toe vanwege onze resultaatgerichte manier van opstellen.

Om beter beschikbaar te zijn hebben we nu ook een vestiging in Nieuwegein bij Utrecht. Daar organiseren we trainingen en masterclasses familieopstellingen.

Ook kun je bij ons terecht voor een individuele systemische sessie.

Waarom familieopstellingen in Utrecht?

Waarom een familieopstelling?

Familieopstellingen zijn super geschikt bij vraagstukken waarbij er sprake van herhaling is. Als je merkt dat bewust gedrag herhaaldelijk botst met onbewuste neigingen.


Zo neem je je bijvoorbeeld steeds weer voor om… en steeds lukt het je weer niet. Of je neemt iedere keer eenzelfde positie in in je relatie met je partner, je familie of op je werk.


Je volgt steeds eenzelfde, vaak ongeschreven, regel. Blijkbaar is er een patroon sterker dan jij.
Frisse blik met familieopstellingen Utrecht

Een frisse blik op leven, liefhebben en werk

Familieopstellingen geven je een frisse blik en nieuwe inzichten op vragen over leven en liefhebben.


Loopbaanopstellingen geven je een frisse blik en eyeopeners over je loopbaan.


Organisatieopstellingen open je ogen over de energiestroom, toegevoegde waarde en winstgevendheid in organisaties.

Een opstelling laat je zien op welke manier je op de rotonde de verkeerde en hoe je de juiste afslag neemt.


We organiseren elke maand een masterclass met meerdere, verschillende opstellingen, zodat je kunt deelnemen aan een familieopstelling in Utrecht (Nieuwegein).

Opstellingen in Utrecht Nieuwegein

Een familieopstelling in Utrecht: wat is dat?

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling laat je zien hoe je onbewuste, je ziel, je diepste gevoel naar een onderwerp en/of persoon kijkt.


Je kunt je gezin van herkomst opstellen, je huidige gezin, je werk, etc. In feite kun je alles opstellen wat je wilt.


Dat kan met levende personen (medecursisten), met stoelen, met A-4tjes, met viltjes, met lego-poppetjes, met mokken, etc.


In alle gevallen wordt er uitgebeeld (naar buiten gebracht) wat er innerlijk leeft. Met een opstelling maak je dus concreet, wat er innerlijk sluimerend leeft.
Wat is je vraag bij familieopstellingen Utrecht?

Opstellen begint met een vraag

Elke familie- of loopbaanopstelling begint met een vraag die door de deelnemer wordt ingebracht.


De begeleider zal verduidelijkende vragen stellen. Daarna worden een aantal elementen uit de vraagstelling opgesteld.


Bij een opstelling hoeven de familieleden niet aanwezig te zijn. Het is zelfs beter als ze er niet bij zijn.


Als we met representanten werken ontstaat er interactie in de opstelling. Elke representant beeldt een onderdeel van het vastlopen uit en van de oplossing.


Als we werken met stoelen ervaar je zittend op elke stoel een wezenlijk onderdeel van het vastlopen. Dit brengt je naar de oplossing.
De 7 geschenken van Bert Hellinger

Bert Hellinger grondlegger van familieopstellingen

Elke gezin en elke familie kun je zien als een systeem. Bert Hellinger heeft ontdekt, dat er binnen elk menselijk systeem 3 wetmatigheden gelden:

  • Iedereen hoort erbij
  • Natuurlijke ordening en volgorde
  • Balans van geven en nemen.


Elke familie, elke werkgever en elke organisatie is een systeem.

Een familie- loopbaan- of organisatieopstelling laat zien hoe een systeem verstrikt of verstoord is geraakt en hoe het systeem weer op orde komt, zodat vrede & harmonie ontstaat.

Familieopstelling met levenspad in Utrecht (Nieuwegein)

Familieopstellingen Utrecht: de poort tot onbewuste info

Familieopstellingen geven informatie

Of je een familieopstelling, een loopbaanopstelling of een organisatieopstelling doet: elke opstelling geeft je informatie die ergens deep down al sluimert.

Je kunt vastlopen in je huidige relaties, in je gezin, met je gezondheid, met geld, in je loopbaan, met collega’s, met je leidinggevende of op een andere manier.

Bert Hellinger ontdekte dat alles is te herleiden tot patronen in je ziel die ontstonden in je familie van herkomst. Vandaar de naam ‘Familieopstellingen’.

Wil je een familieopstelling in Utrecht doen om een kijkje te nemen in jouw innerlijke onbewuste patronen, dan is de Masterclass “Theedrinken met je Monsters’ erg geschikt.

Tijdens deze masterclass familieopstellingen in Utrecht maak je op een veilige manier kennis met allerlei opstellingen.

Da's soms schrikken-bij-familieopstellingen-utrecht

Het schrik effect van een opstelling

Een opstelling gaat niet over praten over. Ook niet over iets met een geintje weglachen. Je kunt ook je zin niet krijgen.

Een opstelling laat zien wat er in je diepste gevoel leeft. Vaak gaat het om een pijnlijk of verdrietig iets dat nog onvoldoende is aangekeken, erkend, ingeademd en beleefd.

Vaak zie ik de persoon even schrikken. Het is de ziel die met een schok herkent hoe het nou echt zit. Dan wordt het meteen intens aangekeken, ingeademd en erkend. Daarmee verdwijnt de spanning en ontstaat er een opening voor de oplossing.

Omdat er bij opstellingen soms een monster als een duveltje uit een doosje plopt, hebben we bij opstellen.com een manier ontwikkeld om veilig kennis te maken met allerlei opstellingen en monsters. Je kunt zelfs thee met ze drinken.

Voor info klik op info over Familieopstellingen in Utrecht.

Intergenerationele estafettestokjes bij Familieopstellingen in Utrecht

Intergenerationele estafettestokjes

Oprah Winfrey heeft een schilderij op haar schoorsteenmantel hangen. Daarop zien we een moeder met de armen om haar jonge dochtertje die als slaaf per opbod verkocht wordt.

Het herinnert Oprah aan haar roots. Het in vrijheid van doen, laten, denken en zeggen is een estafettestokje dat al generaties lang van vroeg af aan via Oprah doorgegeven wordt.

Ouders en voorouders geven systemische intergenerationele estafettestokjes door. Wil jij zicht krijgen op de systemische estafettestokjes die van eerdere generaties aan jou zijn doorgegeven? Kom naar onze Masterclass Familieopstellingen in Utrecht (Nieuwegein).

Je maakt er op een veilige manier kennis met verschillende soorten opstellingen en met systemische intergenerationele estafettestokjes.

Een familieopstelling in Nieuwegein bij Utrecht

3D-Opstellingen in Utrecht

3D-Opstellingen

Elk mens is op doorreis. Bij je overlijden blijft je lichaam hier achter en reist je ziel door naar het hiernamaals. Je geliefden moeten het zonder jou stellen jij laat je geliefden achter. Zij gaan jou missen en jij hen.

Daar in die andere dimensie kun je vrij reizen. Door aan ze te denken ben je even bij degenen die je achterlaat. Zo doorloop je het proces om langzaam liefdevol afscheid te nemen. Je kijkt terug op jouw leven en met terugwerkende kracht leer nog wat lessen.

Op enig moment wordt het tijd voor een volgend rondje. Je reist verder van het hiernamaals naar het hiervoormaals. Daar wordt je ziel opgeladen met de energie die je het aankomende leven nodig hebt.

Je ontvangt je volgende levensopdracht. Vervolgens kiest het universum de ouders uit, die perfect bij je levensopdracht passen.

Na de conceptie groei je in moeders schoot en wordt je ziel, het bewustzijn in je ziel, de energie in je ziel en je levensopdracht voor je aankomende leven verweven met elke lichaamscel.

Met onze 3D-opstellingen ontdek je of je richt on track bent, of track aan het raken bent en hoe je weer op je padje komt.

Bij herhaling: opstellen in Utrecht

Welk vraagstuk is geschikt voor een familieopstelling?

Als er sprake is van herhaling wordt het tijd voor een familieopstelling. Dan pak je op de rotonde telkens de verkeerde afslag.

Zo kunnen vriendschappen op dezelfde manier eindigen, kom je op je werk telkens in dezelfde nare positie terecht, beland je met je partner in dezelfde patronen, etc.

Blijkbaar is er iets dat jou in de houdgreep heeft en houdt, totdat je de code ontcijfert met een opstelling in Utrecht.

Individuele familieopstelling in Utrecht

Welk vraagstuk is geschikt voor een familieopstelling?

Soms wil je wel een opstelling, maar maar wil je je vraagstuk liever (nog) niet met de groep delen. daar kun je verschillende redenen voor hebben.

In dit geval kun je een individuele familieopstelling in Utrecht doen. We werken bij voorkeur met stoelen. Door plaats te nemen op de stoel die een persoon of thema representeert, ervaar je zelf wat je tegenhoudt om een opening te bereiken.

Opstellen in een groep of individueel? Beide manieren geven inzicht. Het gaat er vooral om dat jij je er veilig bij voelt. 

Familieopstellingen bij Opstellen.com in Utrecht (Nieuwegein)

Wat is een representant bij familieopstellingen in Utrecht?

Wat is een representant?

Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet. Dus niet de werkelijke familieleden. In de opstelling vertegenwoordigen ze iemand of iets uit een familiesysteem.

Iedereen kan representant  zijn. Je hoeft niet over speciale vaardigheden te beschikken. Ben je nieuwsgierig en sta je open voor een nieuwe ervaring, ook al heb je het nog nooit eerder gedaan.

We creëren een veilige bedding en zorgen ervoor dat je als vanzelf meedoet met onze opstellingen in Utrecht.

Opstelling in Utrecht samen met mijn partner

Een opstelling samen met mijn partner doen?

Je kunt ook een familieopstelling in Utrecht samen met je partner doen.

Als je vraag betrekking heeft op jouw relatie en jullie interactie, dan zijn jullie samen de vraagsteller. Dan is een opstelling heel geschikt om samen met je partner te doen.

Opstellingen met partners worden van onze kant altijd door 2 opstellers begeleid.

Opstellingen in Utrecht: if you can't beat them: join them!

Masterclass familieopstellingen Utrecht

Veel mensen weten vooral wat ze niet willen.

Daar kunnen ze eindeloos over mekkeren. 

Omdat ze het niet voor mekaar krijgen om voluit te leven.

Vandaag ontvang je het recept. 

Dan hoef je je niet meer vol te proppen bij McDreck.

Je voedt met maaltijden die met liefde bereid zijn.

Want je krijgt het onmogelijke voor elkaar.

Je monsters worden je helpers!

Da's gezellig samen koken, eten en groeien.

Als je gezonde voeding serveert, komen ze graag bij je aan tafel. Zo trek je mooie mensen en mooie kansen aan. 

Drink thee met je monsters en maak kennis met familieopstellingen

thee drinken met je monsters en ontdek familieopstellingen

Masterclass familieopstellingen in  Utrecht

Spring in je ziel!

Ontdek je levenspad.

Maak kennis met familieopstellingen.

Durf jij thee te drinken met je monsters?