Opstellingen in Friesland

Opstellingen in Friesland

Familieopstellingen, Loopbaanopstellingen en organisatieopstellingen in Heerenveen Friesland

Opstellen.com organiseert masterclasses, trainingen en coaching

met opstellingen in Friesland

De afgelopen 10 jaar meer dan 2.500 familieopstellingen in Friesland begeleid.

Vanwege onze resultaatgerichte manier van opstellen komen klanten uit heel Nederland naar ons toe .

Om beter beschikbaar te zijn hebben we nu ook een vestiging in Nieuwegein bij Utrecht. Daar organiseren we nu ook trainingen en masterclasses familieopstellingen.

Ook kun je bij ons terecht voor een individuele systemische sessie.

Uiteraard blijven we trouw aan onze nuchtere Friese wortels.

Waarom familieopstellingen in Friesland?

Waarom familieopstellingen?

Familieopstellingen zijn handig als je vaker iets doet dat niet goed uitpakt. Bij herhaling dus. Als je merkt dat bewust gedrag herhaaldelijk botst met onbewuste wensen.


Het lukt je weer niet en toch neem je je steeds weer voor om het deze keer echt anders aan te pakken.


je wilt het niet en toch beland je telkens in dezelfde situatie in de relatie met je partner, met je familie of op je werk.


Blijkbaar volgt steeds eenzelfde, vaak ongeschreven, regel en is er een patroon sterker dan jij.


Wil je jezelf bevrijden van belemmerende overtuigingen en onhandig gedrag? Klik dan op 'Familieopstellingen Friesland.

Frisse blik bij familieopstellingen in Friesland

Frisse blik op leven, liefhebben en werk

Opstellingen geven je een frisse blik, nieuwe inzichten en verrassende openingen.


Familieopstellingen laten je zien op welke manier je op de rotonde de verkeerde en hoe je de juiste afslag neemt bij vragen over leven en liefhebben.


Loopbaanopstellingen geven je een frisse blik en eyeopeners over je loopbaan.


Organisatieopstellingen open je ogen over de energiestroom, toegevoegde waarde en winstgevendheid in organisaties.


We organiseren elke maand een masterclass met meerdere, verschillende opstellingen in Nieuwegein bij Utrecht.


Een kennismakingsgesprek is gratis. Kun je meteen een  familieopstelling in Friesland (Heerenveen) aan den lijve ervaren.

Opstellingen in Friesland Heerenveen

Een familieopstelling in Friesland: wat is dat?

Wat is een familieopstelling?

Met een familieopstelling in Friesland kun je je gezin van herkomst opstellen, je huidige gezin, je werk, etc. In feite kun je alles opstellen wat je wilt.


Een opstelling laat je zien hoe je onbewuste, je ziel, je diepste gevoel naar een onderwerp en/of persoon kijkt.


Je kunt een persoon of een onderwerp opstellen met levende personen (medecursisten), met stoelen, met A-4tjes, met viltjes, met lego-poppetjes, met mokken, etc.


In alle gevallen wordt er uitgebeeld (naar buiten gebracht) wat er innerlijk leeft. Met een opstelling maak je dus concreet, wat er innerlijk sluimerend leeft.
Wat is je vraag bij Familieopstellingen in Friesland?

Opstellingen beginnen met een vraag

Familie- loopbaan- en organisatieopstellingen beginnen met een vraag of een obstakel, dat door jou wordt ingebracht.


De begeleider stelt wat verduidelijkende vragen. Daarna worden een aantal elementen uit de vraagstelling opgesteld.


Bij een opstelling in Friesland hoeven de familieleden niet aanwezig te zijn. Het is zelfs beter als ze er niet bij zijn.


Als we met representanten werken ontstaat er interactie in de opstelling. Elke representant beeldt een onderdeel van het vastlopen uit en van de oplossing.


Als we werken met stoelen ervaar je zittend op elke stoel een wezenlijk onderdeel van het vastlopen. Dit brengt je naar de oplossing. Uiteraard word je daarbij zorgvuldig begeleid.
De 7 geschenken van Bert Hellinger

Grondlegger van opstellingen: Bert Hellinger

Bert Hellinger heeft ontdekt, dat er binnen elk menselijk systeem 3 wetmatigheden gelden:

  • Iedereen hoort erbij
  • Natuurlijke ordening en volgorde
  • Balans van geven en nemen.


Elke familie, elke werkgever en elke organisatie is een systeem. Een familie- loopbaan- of organisatieopstelling laat zien hoe een systeem verstrikt of verstoord is geraakt. 

Binnen elk systeem ontstaat er gedoe, als iemand onterecht genegeerd wordt, als degenen die er later bijkomen onterecht voorrang krijgen of als er te veel gegeven of ontvangen wordt.

Als deze 3 wetmatigheden op orde worden gebracht en als er erkend wordt hoe de disbalans ontstond, ontstaat er weer vrede & harmonie.

Benieuwd naar deze 3 wetmatigheden? Je ervaart ze aan den lijve tijdens de Masterclass.

Familieopstelling met levenspad Friesland Heerenveen

Familieopstelling in Friesland de poort tot onbewuste info

Opstellingen geven onbewuste info

Elke opstelling geeft je info die ergens deep down al sluimert. 

Of je een familieopstelling, een loopbaanopstelling of een organisatieopstelling doet; ergens weet je het al, je bent je er alleen nog niet bewust van.

Je kunt vastlopen in je huidige relaties, in je gezin, met je gezondheid, met geld, in je loopbaan, met collega’s, met je leidinggevende of op een andere manier.

Bert Hellinger ontdekte dat alles is te herleiden tot patronen in je ziel die ontstonden in je familie van herkomst. Vandaar de naam ‘Familieopstellingen’.

Wil je een familieopstelling in Friesland doen om een kijkje te nemen in jouw innerlijke onbewuste patronen, maak dan nu een afspraak.

Da's soms schrikken bij familieopstellingen in Friesland

Opstellingen en het schrik effect

Tijdens de opstelling zie ik de persoon vaak even schrikken.

Het is de ziel die met een schok herkent hoe het nou echt zit. Dan wordt het meteen intens aangekeken, ingeademd en erkend. Daarmee verdwijnt de spanning en ontstaat er een opening voor de oplossing.

Een opstelling gaat niet over praten over. Ook niet over iets met een geintje weglachen. Je kunt ook je zin niet krijgen.

Een opstelling laat zien wat er in je diepste gevoel leeft. Vaak gaat het om een pijnlijk of verdrietig iets dat nog onvoldoende is aangekeken, erkend, ingeademd en beleefd.

Omdat er bij opstellingen soms een monster als een duveltje uit een doosje plopt, hebben we bij opstellen.com een manier ontwikkeld om veilig kennis te maken met allerlei opstellingen en monsters. Je kunt zelfs thee met ze drinken.

Voor info klik op de masterclass.

Intergenerationele estafettestokjes bij familieopstellingen in Friesland

Intergenerationele estafettestokjes

Thema's die aan bod komen tijdens familieopstellingen reizen door van de ene generatie naar de volgende. Op deze manier geven ouders en voorouders systemische intergenerationele estafettestokjes door. 

Oprah Winfrey heeft een schilderij op haar schoorsteenmantel hangen. Daarop zien we een moeder met de armen om haar jonge dochtertje die als slaaf per opbod verkocht wordt.

Het herinnert Oprah aan haar roots. Het in vrijheid van doen, laten, denken en zeggen is een estafettestokje dat al generaties lang van vroeg af aan via Oprah doorgegeven wordt.

Wil jij zicht krijgen op de systemische estafettestokjes die van eerdere generaties aan jou zijn doorgegeven? Kom naar onze Masterclass Familieopstellingen.

Je maakt er op een veilige manier kennis met verschillende soorten opstellingen en met systemische intergenerationele estafettestokjes.

Familieopstellingen Friesland

3D-opstellingen in Friesland

Wat zijn 3D-Opstellingen?

We werken met 3D-opstellingen in Friesland: met het hiervoormaals, het hiernumaals en het hiernamaals.

Elk mens is op doorreis. Bij je overlijden blijft je lichaam hier achter en reist je ziel door naar het hiernamaals. Je geliefden moeten het zonder jou stellen jij laat je geliefden achter. Zij gaan jou missen en jij hen.

Daar in die andere dimensie kun je vrij reizen. Door aan ze te denken ben je even bij degenen die je achterlaat. Zo doorloop je het proces om langzaam liefdevol afscheid te nemen. Je kijkt terug op jouw leven en met terugwerkende kracht leer nog wat lessen.

Op enig moment wordt het tijd voor een volgend rondje. Je reist verder van het hiernamaals naar het hiervoormaals. Daar wordt je ziel opgeladen met de energie die je het aankomende leven nodig hebt.

Je ontvangt je volgende levensopdracht. Vervolgens kiest het universum de ouders uit, die perfect bij je levensopdracht passen.

Na de conceptie groei je in moeders schoot en wordt je ziel, het bewustzijn in je ziel, de energie in je ziel en je levensopdracht voor je aankomende leven verweven met elke lichaamscel.

Met onze 3D-opstellingen ontdek je of je richt on track bent, of track aan het raken bent en hoe je weer op je padje komt.

Bij herhaling opstellen in Friesland

Familieopstellingen: welke vragen zijn geschikt?

Welke vragen zijn het meest geschikt voor een opstelling?

Als er sprake is van herhaling pak je op de rotonde telkens de verkeerde afslag. het moment dat je je dàt realiseert is het beste moment voor een familieopstelling in Friesland.

Als vriendschappen telkens op dezelfde manier eindigen, als je op je werk telkens in dezelfde nare positie terechtkomt, als je met je partner in dezelfde patronen belandt, etc.

Blijkbaar is er iets dat jou in de houdgreep heeft en houdt. Hoogste tijd dat je de code ontcijfert met een familieopstelling in Friesland Heerenveen.

Individuele familieopstelling in Friesland

Individuele opstelling?

Wil je een individuele opstelling in Friesland doen?

Dat kan. Soms wil je wel een opstelling, maar maar wil je je vraagstuk liever (nog) niet met de groep delen. Daar kun je verschillende persoonlijke redenen voor hebben.

We werken bij voorkeur met stoelen. Door plaats te nemen op de stoel die een persoon of thema representeert, ervaar je zelf wat je tegenhoudt om een opening te bereiken.

Opstellen in een groep of individueel? Beide manieren geven inzicht. Het gaat er vooral om dat jij je er veilig bij voelt. 

Familieopstellingen bij Opstellen.com in Friesland Heerenveen

Wat is een representant bij familieopstellingen in Friesland?

Wat is een representant?

Opstellers werken met voorwerpen, zoals poppetjes, mokken en stoelen. Er wordt ook gewerkt met mensen: representanten.

In dat geval fungeren de mensen uit de groep waarin je deelneemt als representanten. Dit zijn dus niet de werkelijke familieleden. In de opstelling vertegenwoordigen ze iemand of iets uit een familiesysteem.

Iedereen kan representant  zijn. Je hoeft niet over speciale vaardigheden te beschikken. Ben je nieuwsgierig en sta je open voor een nieuwe ervaring, ook al heb je het nog nooit eerder gedaan.

We creëren een veilige bedding en zorgen ervoor dat je als vanzelf meedoet met onze opstellingen in Utrecht.

Een opstelling in Friesland samen met mijn partner doen?

Samen met mijn partner een opstelling doen?

Een familieopstelling in Friesland kun je ook samen met je partner doen.

Als je vraag betrekking heeft op jouw relatie en jullie interactie, dan zijn jullie samen de vraagsteller. Dan is een opstelling heel geschikt om samen met je partner te doen.

Opstellingen met partners worden van onze kant altijd door 2 opstellers begeleid. Dat geeft meer balans, ook in het resultaat.

Opstellingen in Utrecht: if you can't beat them: join them!

Masterclass in Nieuwegein bij Utrecht

Veel mensen weten vooral wat ze niet willen.

Daar kunnen ze eindeloos over mekkeren. 

Omdat ze het niet voor mekaar krijgen om voluit te leven.

Vandaag ontvang je het recept. 

Dan hoef je je niet meer vol te proppen bij McDreck.

Je voedt met maaltijden die met liefde bereid zijn.

Want je krijgt het onmogelijke voor elkaar.

Je monsters worden je helpers!

Da's gezellig samen koken, eten en groeien.

Als je gezonde voeding serveert, komen ze graag bij je aan tafel. Zo trek je mooie mensen en mooie kansen aan. 

Drink thee met je monsters en maak kennis met familieopstellingen

thee drinken met je monsters en ontdek familieopstellingen

Masterclass familieopstellingen in Utrecht

Spring in je ziel!

Ontdek je levenspad.

Maak kennis met familieopstellingen.

Durf jij thee te drinken met je monsters?